Ile przysługuje wizyt położnej środowiskowej na NFZ?

Patrycja
Zdrowie
25.04.2022 17:05
Ile przysługuje wizyt położnej środowiskowej na NFZ?

Dowiedz się, jakie są zadania położnej środowiskowej, o co warto ją zapytać, ile razy powinna cię odwiedzić i jak wyglądają wizyty.

Czym się zajmuje położna środowiskowa?

Położna środowiskowa zajmuje się sprawowaniem pielęgnacyjnej opieki położniczej i ginekologicznej nad kobietą w każdym momencie jej życia. Opiekuje się matką i dzieckiem jeszcze na etapie ciąży i kontynuuje konsultacje aż do 2 miesiąca życia niemowlęcia.

Do jej zadań należy:

 • edukacja przedporodowa u kobiet w ciąży,
 • wizyty patronażowe u dziecka do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobiety w okresie połogu,
 • wizyty profilaktyczne na rzecz populacji objętej opieką,
 • opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych,
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w programie profilaktyki raka szyjki macicy (gdy posiada odpowiednie kwalifikacje),
 • prowadzenie ciąży fizjologicznej (gdy posiada odpowiednie kwalifikacje).

Zdjęcie Położna środowiskowa- kim jest, czym się zajmuje i jak wyglądają jej wizyty? #1

Wybór położnej środowiskowej

Wyboru położnej dokonuje się przez złożenie deklaracji w placówce lub przez Internetowe Konto Pacjenta.

Położną można wybrać z tej samej przychodni, do której należymy lub innej przychodni. Można wybrać także położną, która prowadzi własną działalność gospodarczą i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W każdej chwili można zmienić swoją położną rodzinną, nawet po pierwszej wizycie patronażowej, jeżeli była ona niezadowalająca. Zmiany można dokonać bezpłatnie do dwóch razy w roku, a każda kolejna zmiana kosztuje 80 zł.

Kontakt z położną w ramach NFZ

Kontakt z położną środowiskową w ramach NFZ przysługuje jeszcze na etapie ciąży. Od 21 tygodnia ciąży, aż do porodu, położna środowiskowa sprawuje opiekę w formie bezpłatnych wizyt.

Od 21 do 31 tygodnia ciąży spotkania odbywają się raz w tygodniu – to maksymalnie 10 wizyt. Od 32 tygodnia ciąży do porodu, odbywają się dwa razy w tygodniu – maksymalnie 16 wizyt.

NFZ finansuje do 6 wizyt patronażowych u jednego noworodka. Jeśli istnieje konieczność przedłużenia czasu opieki nad niemowlęciem lub zwiększenia liczby wizyt, należy porozmawiać o tym z położną.

Wizyty patronażowe

Pierwsza wizyta położnej powinna odbyć się najpóźniej dwa dni po wyjściu mamy i noworodka ze szpitala. Położna zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych, od czterech do sześciu wizyt patronażowych.

Wizyty powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wizyty położnej są obowiązkowe, a ich odmowa może wiązać się ze zgłoszeniem do opieki społecznej.

Jak wyglądają wizyty położnej środowiskowej?

Podczas wizyt położna m.in.:

 • ocenia stan zdrowia położnicy i noworodka,
 • obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka i przyrost masy ciała,
 • udziela porad na temat opieki nad noworodkiem i jego pielęgnacji,
 • udziela instruktażu na temat czynności higienicznych u noworodka (kąpieli, pielęgnacji skóry, kikuta pępowinowego i i pępka)
 • informuje o obowiązku zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia ochronne i badania profilaktyczne,
 • wspiera i pomaga, udziela informacji, rozpoznaje stany wymagające pomocy lekarskiej,
 • szerzy profilaktykę i edukację prozdrowotną.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną