500 plus dla obywateli Ukrainy. Podano termin wypłat

Agnieszka

Newsy

21.04.2022 9:42

500 plus dla obywateli Ukrainy. Podano termin wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 500 plus także uchodźcom z Ukrainy. Z wyliczeń polskiego rządu wynika, że pieniądze ze świadczenia trafią do około 318 tysięcy ukraińskich obywateli. Na kiedy więc planowane jest wypłacanie 500 plus Ukraińcom?

Zdjęcie 500 plus dla obywateli Ukrainy. Podano termin wypłat #1

500 plus dla obywateli Ukrainy

Z powodu wojny w Ukrainie do Polski trafiło już około 2,8 miliona uchodźców z Ukrainy. W przeważającej większości są to kobiety i dzieci. Rząd, chcąc wspomóc ich życie w Polsce postanowił przyznać rodzicom z dziećmi 500 plus, na takich samych zasadach, jak Polakom. To oznacza, że każdy rodzic z Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego i otrzymał numer PESEL może ubiegać się o 500 plus. Konieczne jest także założenie rachunku bankowego, ponieważ od tego roku świadczenia nie można już pobierać w gotówce, a jedynie na konto.

 Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, ZUS przyjął już około 318 tys. wniosków na świadczenie rodzinne 500 plus od obywateli Ukrainy. 

“Odkąd na Platformie Usług elektronicznych ZUS udostępniliśmy możliwość składania wniosków o 500 plus po ukraińsku, zarejestrowaliśmy około 318 tys. wniosków o to świadczenie, obejmujące około 487 tys. Dzieci” - powiedział Paweł Żebrowski.

Kiedy zostanie wypłacone 500 plus dla obywateli Ukrainy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował Polską Agencję Prasową, że pierwsze wypłaty świadczenia 500 plus dla obywateli Ukrainy będą miały miejsce już w maju bieżącego roku. 

 

 

  Wsparcie dla rodziny 

Innym świadczeniem, na które mogą liczyć obywatele Ukrainy jest przyznawane przez ZUS 400 zł na żłobek lub przedszkole oraz 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

  • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
  • jej pobyt w Polsce jest legalny,
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny - czytamy na stronie ZUS.