Czy 18-latek musi chodzić na religię?

Patrycja
Poradnik
20.04.2022 17:35
Czy 18-latek musi chodzić na religię?

Czy pełnoletni uczeń musi chodzić na religię? Czy religia i etyka to przedmioty obowiązkowe w szkole? Odpowiadamy!

Czy religia i etyka to przedmioty obowiązkowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r., w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: religia i etyka nie są przedmiotami obowiązkowymi.

Udział w obu przedmiotach jest dobrowolny i nieobowiązkowy

Udział w nich jest dobrowolny i nieobowiązkowy. Dodatkowo uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, a może też nie wybrać żadnego z nich. Z uczestnictwa w tych zajęciach można zrezygnować na każdym etapie edukacji, także podczas roku szkolnego.

Czy 18-latek musi chodzić na religię?

Pełnoletni uczeń sam decyduje, czy chodzi na religię. Szkoła, ani rodzice nie mogą zmusić 18-latków do uczestnictwa w zajęciach religii lub etyki.

Sprawdź to:

Pełnoletni uczeń sam o tym decyduje

Po ukończeniu 18. roku życia uczeń osiąga pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z tym jego rodzice lub opiekunowie tracą prawo do reprezentowania go przed organami administracji publicznej. Nie mogą w jego imieniu wykonywać żadnych przysługujących mu uprawnień. Oznacza to,  że 18-latek sam decyduje o tym, czy chodzi na religię lub etykę, czy rezygnuje z tych zajęć.

Oświadczenie o nieuczestniczeniu w lekcjach religii

Rodzic lub uczeń po osiągnięciu pełnoletności składa oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach religii. Warto pamiętać, że nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać zmienione, czyli np. wycofane. Z kolei, jeśli od początku nauki w szkole, uczeń nie chodził na religię, to w ogóle nie ma obowiązku go składać.

Treść oświadczenia:

„Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej (...) oświadczam, że nie będę chodził na lekcje religii.”

Co z uczniem, który nie uczestniczy w tych zajęciach?

Jeśli uczeń nie chodzi na religię, ani etykę, to szkoła musi zapewnić mu w tym czasie opiekę. Natomiast jeśli to pierwsza lub ostatnia lekcja, to może później zaczynać lub wcześniej kończyć lekcje.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną