Jak dostać do 12 tysięcy złotych na zmianę pracy? Czym jest bon zasiedleniowy?

Martyna P.
Newsy
07.04.2022 10:26
Jak dostać do 12 tysięcy złotych na zmianę pracy? Czym jest bon zasiedleniowy?

Urzędy Pracy oferują bezrobotnym obywatelom różne formy wsparcia. Jedną z nich jest bon zasiedleniowy. Kto może z niego skorzystać? Ja jakich warunkach jest przyznawany? Na czym polega ta metoda wsparcia?

 

Co należy wiedzieć o bonie zasiedleniowym?

 

 • Bon zasiedleniowy skierowany jest do osób, które zdecydowały się na podjęcie pracy w miejscu innym niż ich dotychczasowe miejsce zamieszkania;

 

 • Bon skierowany jest do osób, które są zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne (I lub II profil);

 

 • Oferowane finanse mają pozwolić na opłacenie wydatków, które wynikać będą z konieczności przystosowania do nowego miejsca zamieszkania;

 

 • Z bonu zasiedleniowego mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 30 roku życia;

 

 • Jest to dofinansowanie bezzwrotne i nieopodatkowane;

 

 • Osoba korzystająca z bonu musi uzyskiwać z tytułu nowego zatrudnienia wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia na dany rok (w 2022 roku jest to przynajmniej 3010 zł brutto);

 

 • Osoba ta ma również obowiązek podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym;

 

 • Odległość z obecnego miejsca zamieszkania do nowej pracy musi wynosić 80 km albo jej pokonanie musi zajmować 3 godziny dziennie;

 

 • Osoba, która otrzyma bon zasiedleniowy, musi utrzymać swoje zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy. W przeciwnym razie nastąpi konieczność zwrotu uzyskanej kwoty wsparcia;

 

 • Świadczenie może być wykorzystane również do utworzenia własnej działalności gospodarczej;

 

 • Aby ubiegać się o bon należy złożyć wniosek. Wzór wniosku dostępny jest na stronie danego Urzędu Pracy. Składając wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie, należy podać w przybliżeniu kwotę, jaka jest niezbędna do zorganizowania przeprowadzki oraz pokrycia najpotrzebniejszych wydatków związanych z podjęciem pracy. Sumujemy np. miesięczny czynsz, koszt zakupu biletu okresowego;

 

 • Gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, należy podpisać umowę ze starostą.

 

Zdjęcie Jak dostać do 12 tysięcy złotych na zmianę pracy? Czym jest bon zasiedleniowy? #1

Jaka jest kwota takiego świadczenia?

Wysokość przyznanej kwoty w ramach bonu zasiedleniowego uzależniona jest od kilku czynników m. in odległości od miejsca pracy i indywidualnych możliwości kandydata.

W ustawie przewidziana jest górna granica wypłaty świadczenia. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć równowartości 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli średniej krajowej na rok 2022.

W drugim kwartale 2021 roku wyniosło ono 5775,25 zł brutto. Wynika z tego, że można było uzyskać maksymalnie około 11550 złotych brutto.

 

O czym należy pamiętać?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy pamiętać o dotrzymaniu formalności. Niewywiązanie się z obowiązków będzie równe konsekwencjom w postaci zwrotu uzyskanych środków.

 • W ciągu 30 dni– należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dokument potwierdzający, że podjęliśmy zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo działalność gospodarczą;
 • W ciągu 30 dni– należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy oświadczenie o tym, że nasze nowe zatrudnienia spełnia warunek dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania;
 • Do 8 miesięcy– należy dostarczyć dokument potwierdzający fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyznaniu bonu.

 

Zdjęcie Jak dostać do 12 tysięcy złotych na zmianę pracy? Czym jest bon zasiedleniowy? #2

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną