Jak wypełnić wniosek o świadczenie 40 zł dziennie za pomoc Ukraińcom?

Martyna P.
Podatki
17.03.2022 9:46
Jak wypełnić wniosek o świadczenie 40 zł dziennie za pomoc Ukraińcom?

Trwa rosyjska agresja na Ukrainie. Polacy wyciągają pomocną dłoń do ukraińskich uchodźców uciekających z terenów objętych wojną. Wiele osób na własną rękę organizowało zbiórki pieniędzy, żywności, środków higienicznych, odzieży. Udostępniano mieszkania, transport.

Teraz pojawiło się zielone światło do wypłaty materialnego wsparcia dla osób udzielających pomoc uchodźcom z Ukrainy. 15 marca 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zawierające wytyczne komu, na jakich zasadach, na jaki czas i w jakiej wysokości należy się refundacja kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy. 

 

Świadczenia za pomoc uchodźcom z Ukrainy

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ws. świadczenia, które można uzyskać za udzielenie noclegu i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zasady tego materialnego wsparcia znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 608).

Zdjęcie Jak wypełnić wniosek o świadczenie 40 zł za dzień pomocy Ukraińcom? #1

 Zasady otrzymania finansowego wsparcia

W treści rozporządzenia czytamy, że każda osoba fizyczna oraz każdy podmiot, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może ubiegać się wsparcie finansowe od Państwa.

Wysokość takiego wsparcia może wynosić do 40 złotych dziennie na jedną osobę (około 1200 złotych miesięcznie).  

Świadczenie można pobierać maksymalnie przez 60 dni. Istnieje jednak możliwość przedłużenia tego terminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Potrzebna do tego będzie decyzja wojewody.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców. 

Aby uzyskać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku w gminie. Wnioski można składać od 16 marca 2022 roku.

Należy wypełnić formularz, który zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL (jeżeli posiada);
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

 

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku:

Zdjęcie Jak wypełnić wniosek o świadczenie 40 zł za dzień pomocy Ukraińcom? #2

Zdjęcie Jak wypełnić wniosek o świadczenie 40 zł za dzień pomocy Ukraińcom? #3

Inne pakiety pomocowe dla uchodźców z Ukrainy

Państwo Polskie także przygotowało szereg pakietów pomocowych.

Urzędy Pracy mają pomóc w znalezieniu pracy. Obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać ze wsparcia w przebranżowieniu się i wziąć udział w programie "Razem Możemy Więcej".  To pomoże im włączyć się na polski rynku pracy.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło z kolei dostęp dla Ukraińców do świadczeń tj. świadczenie wychowawcze, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start. Obywatele Ukrainy będą objęci również świadczeniem zdrowotnym.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa minister Janusz Cieszyński poinformował o przygotowaniu systemu elektronicznego do rejestracji uchodźców i nadania im numeru PESEL.

Rząd postanowił zwolnić z płacenia podatku VAT świadczenia, które są niezbędne, aby wspomóc osoby pokrzywdzone wojną w Ukrainie. Przepis ten ma obowiązywać od dnia rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego.

Obywatele Ukrainy mogą także liczyć na jednorazową wypłatę w wysokości 300 złotych.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną