Od 1 marca obowiązkowe szczepienia! Co trzeba wiedzieć?

Agnieszka

Newsy

22.02.2022 10:07

Od 1 marca obowiązkowe szczepienia! Co trzeba wiedzieć?

 

Od 1 marca 2022 roku w życie wchodzi obowiązek szczepień dla kilku grup społecznych. Ministerstwo zdrowia utrzymuje narrację, że nie poddanie się szczepieniu pomimo braku przeciwwskazań może wiązać się ze zwolnieniem ze stanowiska. 

Obowiązek szczepień przeciw COVID-19 - rozporządzenie

Od 1 marca 2022 roku w życie wchodzą obowiązkowe szczepienia dla służb medycznych - lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, studentów medycyny i pracowników wielu innych podmiotów medycznych.

Obowiązek ten dotyczy także ozdrowieńców. “Obowiązek szczepienia przeciw COVID-19 dotyczy również ozdrowieńców z grupy zawodów medycznych, farmaceutów, studentów medycyny i pracowników podmiotów medycznych.” - czytamy na stronie gov.pl.

Obowiązek nie będzie jednak dotyczył osób, które mają przeciwwskazania do szczepienia.

“Odmowa może wiązać się ze zwolnieniem”

W informacji, jakie przekazało mediom Ministerstwo Zdrowia wynika, że Kodeks Pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19. 

"Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu" – stwierdziło Ministerstwo Zdrowia.  Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może także uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu.  

 

Z informacji podanych na stronie rządowej wynika:

“Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340), obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają w szczególności:

1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym.

Powyższe osoby zobowiązane są poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19 w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.”