Jak Polski Ład wpłynął na ulgę na dziecko? Zmiany w 2022

Martyna

Newsy

11.02.2022 11:11

Jak Polski Ład wpłynął na ulgę na dziecko? Zmiany w 2022

Zmiany związane z rewolucją podatkową Polskiego Ładu mogą wpłynąć na ulgę prorodzinną. Czy rodzice zyskają, czy stracą? Jak zmiany podatkowe realnie wpłyną na kształt ulgi na dziecko?

 

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy.

Ulga przysługuje na:

 • każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej)  i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł,

 

 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

 

Ulga prorodzinna należy się rodzicom, którzy składają roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Nie wystarczy tu sporadyczny kontakt z dzieckiem, czy płacenie alimentów. Chodzi o sprawowanie pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywanie. Osoba taka musi ponosić koszty związane z utrzymywaniem pociechy.

 

Zdjęcie Polski Ład: Czy rewolucja podatkowa wpłynie na ulgę na dziecko? #1

Jakie są limity dochodu?

 • W przypadku posiadania jednego dziecka nie ma znaczenia wysokość zarobków. Nie ma ograniczeń dochodów,
 • Przy samotnym wychowywaniu dziecka nie można zarabiać więcej niż 112 tysięcy złotych rocznie,
 • Małżeństwa, które mają jedno dziecko, nie mogą łącznie zarabiać więcej niż 112 tysięcy złotych na rok,
 • Jeśli rodzic ma jedno dziecko i nie jest w związku małżeńskim nie może zarabiać rocznie więcej niż 56 tysięcy złotych.

 

Ile wynosi ulga na dziecko?

 • Na pierwsze dziecko jest to 92,67 zł/miesiąc = 1.112,04 zł/rok,
 • Na drugie dziecko – 92,67 zł/miesiąc = 1.112,04 zł/rok,
 • Na trzecie dziecko – 166,67 zł/miesiąc = 2.000,04 zł/rok,
 • Na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł/miesiąc = 2700,00 zł/rok.

 

Ulga na dziecko w przypadku małżeństw

Na oficjalnej stronie rządowej czytamy, że jeśli rodzic jest w związku małżeńskim – dostanie z małżonkiem jedną ulgę:

 • Podczas składania wspólnego zeznania podatkowego należy wpisać ulgę na każde dziecko,
 • Przy składaniu oddzielnego zeznania podatkowego należy ustalić, w jakich proporcjach wpisać ulgę. Można wpisać po równo (każda osoba wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedna osoba wpisuje 20% ulgi, a druga 80%).

 

Ulga na dziecko – zmiany po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Rewolucja podatkowa Polskiego Ładu może realnie wpłynąć na ulgę dla dzieci. Dotychczas pewne ograniczenia dochodowe dotyczyły jedynie rodziców jedynaków. Rodzice mogli odliczyć pełne odliczenie na dzieci jeśli wysokość zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych przekroczyła kwotę ulgi lub była jej równa. 

Według przepisów Polskiego Ładu składka zdrowotna nie będzie obliczana od podatku. W związku z tym przy wyliczeniach ulgi na dziecko pod uwagę brane będą sumy składek ZUS, czyli od wartości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

W przypadku osób zarabiających najniższą krajową składki musiałyby być równe lub większe od kwoty ulgi. Tak jednak nie jest, w związku z tym ulga na dziecko nie będzie przysługiwała rodzicom zarabiającym najniższą krajową.

Rekompensatą ma być zmiana związana z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Osoby zarabiające najniższe krajowe pensje mogą liczyć na około 160 złotych netto więcej.

Dodatkowe informacje znajdziecie na rządowej stronie - TUTAJ

Zdjęcie Polski Ład: Czy rewolucja podatkowa wpłynie na ulgę na dziecko? #2