Przedszkole przyzna dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom! Jest decyzja sądu

Martyna

Newsy

10.02.2022 11:47

Przedszkole przyzna dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom! Jest decyzja sądu

Uchwała Rady Miasta Tychy została podjęta w grudniu 2019 roku. Dotyczyła ona przyznawania zaszczepionym dzieciom dodatkowych punktów w procesie rekrutacji do przedszkoli. Na uchwałę została złożona skarga kasacyjna. Okazuje się jednak, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchwała Rady jest zgodna z prawem.

 

Dodatkowe punkty dla dzieci z obowiązkowymi szczepieniami

Uchwała tyskiego samorządu z 2019 roku zawierała zapis, z którego wynikało, że „kandydaci do publicznych przedszkoli, którzy przeszli obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne lub posiadają długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego mogą liczyć w czasie naboru na 9 punktów”. Chodziło o szczepienia wynikające z kalendarza szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży.

Uchwała zawierała również zapis o innych kryteriach przyznawania punktów. Było to:

  • Praca lub studia obojga rodziców w trybie dziennym – 20 punktów,
  • Rodzeństwo dziecka w tej samej placówce – 5 punktów,
  • Lokalizacja przedszkola względem miejsca zamieszkania – 3 punkty.

Zdjęcie Przedszkole przyzna dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom! Jest decyzja sądu #1

Wojewoda śląski składa skargę

Uchwała ta została zakwestionowana przez wojewodę śląskiego. Wojewoda wskazywał wówczas na niezgodność uchwały z prawem oświatowym oraz niezgodność z ochroną danych osobowych. Zastrzeżenia budziło zróżnicowanie prawne na korzyść kandydatów objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz premiowanie dzieci zaszczepionych.

W 2020 roku sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uznał, że zaproponowane rozwiązania radnych nie zawierają elementów dyskryminujących.

 

Skarga kasacyjna odrzucona – uchwała jest ważna

W związku z tym wojewoda złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W środę tyski samorząd otrzymał i opublikował odpis orzeczenia, wydanego w tej sprawie w grudniu ub. roku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Okazuje się, że Sąd odrzucił skargę. Tym samym uchwała Rady Miasta Tychy jest ważna i zgodna z prawem.

 

Co sądzicie o takich kryteriach rekrutacji?

Zdjęcie Przedszkole przyzna dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom! Jest decyzja sądu #2