Ulga termomodernizacyjna 2022. Dla kogo i na czym polega?

Martyna P.
Podatki
25.01.2022 12:47
Ulga termomodernizacyjna 2022. Dla kogo i na czym polega?

 

Ulga termomodernizacyjna 2022 to rozwiązanie, które w znacznym stopniu wspiera osoby realizujące przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości powietrza. Finansowane inwestycje mają na celu ograniczenie emisyjności domów, czy ograniczenie ilości energii zużywanej przez budynki jednorodzinne.

 

Zdjęcie Ulga termomodernizacyjna 2022. Dla kogo i na czym polega? #1

O uldze termomodernizacyjnej

Ulgę termomodernizacyjną wprowadziła Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246). Przepisy weszły w życie 01.01.2019 roku.

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków, jakie zostały poniesione w wyniku przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Mowa tu o wydatkach na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tysięcy złotych. Realizacja powinna mieścić się w okresie do 3 lat.

Warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna w 2022 roku nadal nie obejmuje budynków nowo powstających. Odliczenie dotyczy jedynie istniejących już budynków. Nieruchomość musi być odrębną całością i musi służyć w głównej mierze celom mieszkaniowym.

Dodajmy, że ulga przysługuje za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Finansowana inwestycja nie musi być zakończona w danym okresie podatkowym

Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

„Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin” – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej podatki.gov.pl

Należy pamiętać, że odliczeniu nie mogą podlegać wydatki pokryte już z programów rządowych.

 

Zdjęcie Ulga termomodernizacyjna 2022. Dla kogo i na czym polega? #2

Co można odliczyć?

Dokładny wykaz usług i towarów, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, przedstawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Pod pojęciem termomodernizacji należy rozumieć wprowadzenie zmian w budynku, których efektem jest zmniejszenie jego zapotrzebowania na ciepło, a więc także zużycia energii koniecznej do jego ogrzania.

Wymieniamy niektóre z nich. Są to m. in.:

 • Materiały budowlane związane z instalacją grzewczą,
 • Montaż pompy ciepła,
 • Montaż fotowoltaiki,
 • Ocieplenie budynku – zarówno jego ściany, jak i też fundamenty czy płyty balkonowe,
 • System wentylacji z rekuperacją,
 • Montaż kolektora słonecznego,
 • Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • Wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury.

 

Zdjęcie Ulga termomodernizacyjna 2022. Dla kogo i na czym polega? #3

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga podatkowa skierowana jest do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%), bądź ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych. Podatnik musi spełnić następujące warunki:

 • poniósł wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego – bez względu na to, czy korzystał ze środków własnych, czy ze środków pozyskanych z zaciągniętego kredytu,
 • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podatnik musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości.

Aby skorzystać z ulgi, należy uzupełnić i złożyć załącznik PIT/O, który stanowi uzupełnienie dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną