Dodatek osłonowy: Jak obliczyć dochód netto? Jak wypełnić wniosek?

Agnieszka

Podatki

25.01.2022 10:48

Dodatek osłonowy: Jak obliczyć dochód netto? Jak wypełnić wniosek?

 

Zbliża się termin składania wniosków o dodatek osłonowy, jeśli chcemy otrzymać pieniądze już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Czy musimy sami wyliczać kwotę netto? Jak to zrobić, jeśli zdecydujemy się na samodzielne jej wyliczenie?

Zdjęcie Dodatek osłonowy: Jak obliczyć dochód netto? Jak wypełnić wniosek? #1

Jeśli złożymy wniosek o dodatek osłonowy do 31 stycznia, już w pierwszym kwartale zostaną nam wypłacone pieniądze.

O dodatek osłony jest aż 10 stron. Najwięcej problemu może nam jednak sprawić rubryka z “dochodem netto”. Okazuje się jednak, że nie musimy sami go wyliczać, ponieważ może zrobić to za nas gmina, w której składamy wniosek.

Jeśli jednak chcemy wyliczyć nasz dochód netto, aby sprawdzić, czy w ogóle jest sens składać wniosek o dodatek osłonowy, to musimy zrobić kilka wyliczeń.

Przypomnijmy najpierw, że dodatek osłonowy należy się osobom, których dochód wynosi:

- 2100 zł miesięcznego dochodu netto przy jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- 1500 zł przy gospodarstwie wieloosobowym.

Jak wyliczyć dochód netto?

Dochód netto to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. - czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo to ono zajmuje się obsługą dodatku osłonowego. 

Musimy więc ustalić nasz roczny przychód, a następnie odliczyć od niego wyżej wymienione kwoty.

  1. Kwotę przychodu możemy wziąć z PIT 37 za rok 2020, jeśli składamy wniosek do lipca. Później natomiast obowiązuje kwota przychodu z 2021 roku.
  2. Od kwoty przychody z PIT 37, czyli sumy rubryk 69 i 102 formularza, należy odjąć sumę rubryk 70 i 103 (koszty uzyskania przychodu).
  3. Następnie odjąć należy “należny podatek dochodowy”. Znajduje się on w PIT 37 w rubryce 122 (“Podatek należny”).
  4. Kolejnym krokiem jest odjęcie kwoty składek ubezpieczeniowych:
  • Składki na ubezpieczenie społeczne - rubryka 106 i 107,
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne - rubryka 116 i 117.

Tak otrzymujemy kwotę dochodu netto.

Aby dowiedzieć się, czy przysługuje nam dodatek osłonowy, dochód netto dzielimy przez liczbę osób w gospodarstwie domowym, a następnie przez 12 (liczba miesięcy). 

Warto pamiętać, że nie musimy samodzielnie wyliczać dochodu netto! Może zrobić to za nas gmina.