Czym jest upadłość konsumencka?

Martyna

Podatki

25.01.2022 10:24

Czym jest upadłość konsumencka?

Nowelizacja prawa upadłościowego z marca 2020 roku pozwoliła na rozwiązanie problemów wielu konsumentów, którzy mieli spore problemy z obsługą swojego zadłużenia.

 

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka jest mechanizmem oddłużania konsumentów. Ogłaszana jest zazwyczaj po 3 miesiącach niezdolności regulowania zobowiązań przez dłużnika. Celem postępowania jest umorzenie części lub całości długów konsumenta i zaspokojenie wierzycieli (z majątku dłużnika).

Kiedy skorzystać z upadłości konsumenckiej?

  • Gdy konsument figuruje w rejestrze dłużników,
  • Gdy majątek jest mniejszy niż długi,
  • Gdy konsument jest windykowany,
  • Gdy dochody konsumenta są niewystarczające.

Zdjęcie Czym jest upadłość konsumencka? #1

 

Postępowanie takie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pozostają w spółce. Upadłość nie dotyczy przedsiębiorstw.

Dłużnik musi złożyć wniosek do sądu. Wniosek może być złożony przez dłużnika, a także przez jego wierzyciela. Koszt złożenia wniosku to 30 złotych (opłata sądowa). Należy również uwzględnić koszty dalszego postępowania sądowego. Kwota może być rozłożona przez sąd na raty.

Konsument nie bierze udziału w postępowaniu. Sąd na rozpatrzenie wniosku ma 2 miesiące. Bywa jednak, że proces ten wydłuża się ze względu na dużą ilość zgłoszeń.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie właściwe. Do tego etapu włączany jest syndyk. Jest to osoba, która szacuje majątek zadłużonego konsumenta. Syndyk zajmuje się również sprzedażą wykazanych majątków i przekazaniem środków na rzecz dłużników. W postępowaniu sądowym rozstrzygane jest, w jakiej wysokości i jak długo dłużnik będzie płacić zobowiązanie.

Dodajmy, że jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, dochodzi wówczas do procesu ogłoszenia rozdzielności majątkowej.

 

Co się zmieniło po nowelizacji prawa upadłościowego z 24 marca 2020?

Po nowelizacji przepisów z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego osoba chcąca ogłosić upadłość nie musi już podawać powodów niewypłacalności.

Upadłość konsumencką mogą teraz złożyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Dłużnik zyskał możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem. 

 

Zdjęcie Czym jest upadłość konsumencka? #2

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Przed złożeniem wniosku do sądu warto dobrze się zastanowić, gdyż ogłoszenie upadłości konsumenckiej może mieć konsekwencje, które odczuwać będziemy przez wiele lat. Często o wiele korzystniejszym dla dłużnika jest ugoda z wierzycielem. 

Konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być:

  • brak możliwości swobodnego zażądania majątkiem, który został włączony do masy upadłościowej. W praktyce nie można sprzedać auta, czy przepisać mieszkania na dzieci.

 

  • Istnieje również ryzyko utraty mieszkania. Gdy lokal zostanie zlicytowany, należy go opuścić.

 

 

  • Aby spłacić wierzycieli syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę oraz środki na kocie bankowym. Istnieje również ryzyko zlicytowania mieszkania, samochodu, motoru. Wyjątkiem są niezbędne sprzęty życia codziennego.

 

Wszystkie niezbędne informacje o upadłości konsumenckiej oraz układzie konsumenckim zawiera dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości PRAKTYCZNY PORADNIK DŁUŻNIKA.