Zmiany w uldze rehabilitacyjnej! Nowe zasady Polskiego Ładu

Agnieszka

Podatki

25.01.2022 9:53

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej! Nowe zasady Polskiego Ładu

 Od stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać szereg zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Wśród nich znajdziemy także zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Dotyczy ona osób z niepełnosprawnościami, ale także ich opiekunów. Na jakich zasadach będą obowiązywać nowe przepisy?

Zdjęcie Zmiany w uldze rehabilitacyjnej! Nowe zasady Polskiego Ładu #1

Na czym polega ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna umożliwia odliczenie od dochodu kosztów poniesionych w wyniku rehabilitacji i ułatwienia warunków życiowych osobie z niepełnosprawnością. Wraz z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu zaszły w niej pewne zmiany.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Pomimo podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, z ulgi rehabilitacyjnej nadal mogą korzystać osoby zarabiające mniej, jeśli mieszczą się w definicji osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna takiej osoby:

  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności,
  • pobiera rentę z tytułu całościowej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę socjalną albo szkoleniową,
  • osoby utrzymujące niepełnosprawnych.

Zasady odliczania kosztów leków

Koszty leków będzie można odliczyć tylko wtedy, gdy będą one przekraczać 100 zł miesięcznie. Dodatkowo, będą musiały być to leki na receptę wystawioną przez lekarza specjalistę i zażywane na stałe lub czasowo. 

Odliczanie kosztów wyjazdów rehabilitacyjnych

Opiekun osoby z niepełnosprawnością będzie mógł odliczyć koszty wydatków poniesionych na wyjazdy rehabilitacyjne, zarówno za osobę chorą jak i za siebie. Do tej pory odliczało się tylko koszty poniesione za osobę z niepełnosprawnością.

Rozszerzenie katalogu rzeczy możliwych do odliczenia

Polski Ład wprowadził też rozszerzenie do katalogu rzeczy, które można odliczyć od podatku. Szczególnie przydatne okazuje się uwzględnienie produktów higienicznych: "pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł".

W aktualizacji czytamy ponadto, że ulga dotyczy też:

  • "zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych".