Kto może być zwolniony z kwarantanny w szkole?

Martyna

Newsy

24.01.2022 13:55

Kto może być zwolniony z kwarantanny w szkole?

Kwestia kwarantanny w szkołach budzi wiele wątpliwości. Na wstępie należy zaznaczyć, że szkoły nie mają prawa do nakładania kwarantanny na uczniów. Organem do tego uprawnionym jest Inspektor Sanitarny. Placówki szkolne mogą decydować natomiast o systemie nauczania. Wydają decyzję, czy nauka odbywa się w trybie stacjonarnym, hybrydowym, czy zdalnym.

 

Zdjęcie Kto jest zwolniony z kwarantanny w szkole? #1

Procedura w szkole po stwierdzeniu zakażenia Covid-19

Po wykryciu zakażenia Covid-19 u któregoś z uczniów, czy kadry nauczycielskiej zaistniałą sytuację zgłasza się do sanepidu, który rozpoczyna tzw. śledztwo sanitarne w celu ustalenia potencjalnie zagrożonych zakażeniem osób. Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny bada, kto miał bliski kontakt z zakażonym w ciągu 3 dni przed wystąpieniem objawów choroby lub uzyskaniem dodatniego testu na koronawirusa, lub w ciągu 2 dni od pobrania wymazu.

Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, a nie są zaszczepione, objęte zostają kwarantanną. Informacja przekazywana jest rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie.

W rzeczywistości szkoły decydują się jednak na wysłanie całej klasy (bez względu na to czy uczniowie są zaszczepieni) na naukę zdalną. Możliwe jest również zorganizowanie nauki hybrydowej.

Od momentu poinformowania danej osoby rozpoczyna się kwarantanna. Dotychczas trwała ona 10 dni, jednak rozporządzenie skracające kwarantannę do 7 dni ma wejść w życie we wtorek 25 stycznia 2022 roku.

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na COVID-19.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są więc np. spacery z psem czy wyjście do sklepu. W razie niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem. 

 

Kto może być zwolniony z kwarantanny?

Rada Medyczna podjęła decyzję, że osoby w pełni zaszczepione nie muszą być poddawane kwarantannie. Osoby takie objęte są natomiast nadzorem epidemiologicznym.

„Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Zatem uczniowie zaszczepieni nie podlegają kwarantannie” – czytamy w opublikowanym przez portal MedOnet komunikacie od Resoru Zdrowia. 

W praktyce oznacza to, że jeśli uczeń mimo pełnego zaszczepienia został skierowany na naukę zdalną wraz z całą klasą, nie musi przebywać na „kwarantannie” przez cały czas jej trwania.

Mimo tego Inspektorat Sanitarny apeluje o rozwagę, gdyż jak wiadomo osoby w pełni zaszczepione również mogą być nosicielami wirusa i stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia.

„Dzięki rekomendacji każdy dyrektor szkoły może zastosować elastyczne narzędzie dostosowane do warunków i możliwości organizacyjnych swojej placówki, tak aby uczniowie, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, mogli swobodnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i uczyć się w sposób tradycyjny, na terenie szkoły” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Korespondencja z portalem MedOnet.

Kilka ważnych kwestii dotyczących kwarantanny!

Warto zaznaczyć, że jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test lub przekroczenie granicy, a wynik testu jest negatywny to nie ma obowiązku poddawania się kwarantannie.

Jeśli jednak kwarantanna została nałożona ze względu na kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, to mając negatywny wynik testu NIE ZWALNIA to z odbywania kwarantanny (osoby niezaszczepione)

Na stronie rządowej czytamy, że osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie NIE PODLEGAJĄ już kwarantannie. Opisana jest sytuacja, gdy dziecko kierowane jest na kwarantannę z powodu choroby nauczyciela. Wówczas rodzice dziecka NIE PODLEGAJĄ automatycznej kwarantannie.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie TUTAJ

Zdjęcie Kto jest zwolniony z kwarantanny w szkole? #2