Jakich formalności należy dopełnić po urodzeniu dziecka?

Patrycja

Niemowlę

20.01.2022 15:32

Jakich formalności należy dopełnić po urodzeniu dziecka?

Narodziny dziecka to wyjątkowy czas w życiu rodziców. Przepełnia ich miłość i wielkie szczęście. W tym radosnym okresie, muszą jednak znaleźć czas na załatwienie wielu formalności. Dowiedz się, czym należy zająć się po urodzeniu dziecka. Jakie sprawy trzeba załatwić?

Zdjęcie Te formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka! #1

Te formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka!

Przedstawimy listę spraw, którymi należy się zająć po narodzinach dziecka. Dowiedz się, jakimi dokumentami i świadczenia trzeba zająć się w pierwszej kolejności.

Wybór imienia i nazwiska

Większość rodziców już przed porodem ma wybrane imię dla swojego dziecka. Zgodnie z polskim prawem rodzice mogą nadać maluszkowi nie więcej niż dwa imiona. Jeśli po czasie uznacie, że imię, które wybraliście, jednak nie pasuje, na zmianę macie 3 miesiące.

Jeśli jesteście po ślubie, to przy podpisywaniu aktu małżeńskiego określono, jakie nazwisko będą nosić dzieci z tego związku. Jeśli nie jesteście małżeństwem, potrzebne będzie oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Otrzymasz je w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Akt urodzenia

Pierwszą kwestią jest sporządzenie aktu urodzenia, dzięki któremu dziecko staje się pełnoprawnym obywatelem kraju.

Dlatego zacznij od rejestracji noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do USC trzeba zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców oraz ich związek małżeński. Jeśli rodzice nie są małżeństwem będą potrzebne odpisy ich aktów urodzenia.

Szpital w ciągu 3 dni przekazuje kartę narodzin do Urzędu, a zarejestrować się należy najpóźniej 21 dnia od porodu. Wydanie aktu urodzenia dziecka jest bezpłatne.

Ważne! Możesz także zarejestrować dziecko online: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka. Wystarczy do tego aktualny Profil Zaufany. Na podstawie internetowego zgłoszenia i karty urodzenia Kierownik USC sporządzi akt urodzenia.

PESEL

Po narodzinach Twoje dziecko otrzyma PESEL, 11-cyfrowy numer, który będzie towarzyszył mu przez całe życie.

Aby go otrzymać, udaj się do wydziału spraw obywatelskich lub ewidencji ludności w urzędzie miasta lub gminy, w miejscu Twojego zameldowania. W celu odebrania PESELU, zabierz ze sobą odpis aktu urodzenia dziecka, książeczkę zdrowia dziecka lub wasz akt małżeństwa.

Numer PESEL nadawany jest z urzędu, wiec nie musisz składać wniosku ani uiszczać opłaty skarbowej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Maluszka należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawnia je do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach NFZ. Robi to jeden z rodziców w swoim miejscu pracy. W tym celu składa wniosek ZUS ZCNA w terminie 7 dni od daty otrzymania numeru PESEL dziecka.

Wybór przychodni i lekarza

W ciągu pierwszego miesiąca od narodzin dziecka, udaj się do przychodni zdrowia, zgłoś narodziny maluszka i zapisz go do doświadczonego lekarza pediatry. Pierwsza wizyta u lekarza powinna odbyć się między 4. a 6. tygodniem życia dziecka

Świadczenia i benefity

Po urodzeniu dziecka masz prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych:

500 +

Przysługuje Ci świadczenie 500+, które od 1 lipca 2019 roku zostało rozszerzone na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Nie obowiązuje przy tym kryterium dochodowe. Wniosek o świadczenie wychowawcze możesz złożyć online, za pomocą bankowości elektronicznej. 

Becikowe

Ponadto warto złożyć wniosek o becikowe- jednorazowe świadczenie, które wynosi 1000 zł. Można się o nie ubiegać, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. W tym celu trzeba złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Czas na to wynosi do 12 miesięcy, od dnia narodzin dziecka.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Mamom, które są zatrudnione na umowę o pracę przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, przy narodzinach jednego dziecka. Mają też prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni. Tym urlopem można podzielić się z ojcem dziecka.

W tym celu trzeba dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbyty poród, a także kopię aktu urodzenia dziecka. Tych formalności trzeba dopilnować w ciągu 7 dni od otrzymania numeru PESEL dziecka.