Ile wyniesie podatek za psa w 2022? Nie każdy musi płacić!

Patrycja

Podatki

16.01.2022 12:14

Ile wyniesie podatek za psa w 2022? Nie każdy musi płacić!

Od Nowego Roku opłata za posiadanie psa będzie wyższa. Wyniesie 135 zł rocznie, a to o prawie 5 zł więcej, niż w ubiegłym roku. Nie każdy jednak musi płacić ten podatek, sprawdź kto jest z niego zwolniony.

Zdjęcie Ile wyniesie podatek za psa w 2022? Nie każdy musi płacić! #1

Podatek od posiadania psa

Podatek od posiadania psa istnieje od 1991 roku i stanowi opłatę, którą gmina pobiera od właścicieli psów. Z kolei opłata od psa obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2008 roku.

Tam, gdzie podatek jest uchwalony, konieczne jest zarejestrowanie swojego czworonoga w urzędzie. Gmina ustala wysokość podatku lokalnie, ale niektóre samorządy mogą zrezygnować z pobierania tej opłaty. Wtedy nie musimy rejestrować psa, choć wyjątek stanowią rasy uznane za agresywne, z listy zamieszczanej w rozporządzeniu MSWiA.

Od Nowego Roku opłata za posiadanie psa będzie wyższa

Podatek od psa w Polsce obowiązuje niemal od 30 lat, to praktycznie co roku ta opłata jest podnoszona. I tym razem jego wysokość wzrośnie. Właściciele czworonogów będą musieli przygotować się na wyższe opłaty.

Pieniądze z podatku zasilają budżet gminy i to ona pobiera daninę, ustalając jej wysokość indywidualnie. Jednak kwota podatku nie może przekroczyć maksymalnej opłaty zarządzonej przez państwo.

W 2021 roku wysokość podatku wynosiła maksymalnie 130,30 złotych. Jednak od Nowego Roku opłata za posiadanie psa będzie wyższa. W 2022 roku zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wyniesie 135 zł rocznie. To o prawie 5 zł więcej niż kwota z ubiegłego roku.

Kto jest zwolniony z podatku?

Jak się okazuje, z podatku od posiadania psa zwolnione są niektóre osoby.

Z podatku zwolnione są osoby, których pies ma status asystującego osobie niepełnosprawnej o dowolnym stopniu niepełnosprawności. Daniny nie płacą także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, seniorzy powyżej 65 roku życia, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Zwolnieni są też płatnicy podatku rolnego, nie mogą jednak posiadać więcej niż dwa czworonogi.

Zwolnieni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Niektóre gminy zwalniają z podatku właścicieli psów ze schroniska lub takich, którzy mają zaczipowanego psa.

Decyzję podejmują władze lokalne

Ostateczna decyzja odnośnie wysokości podatku podejmowana jest na szczeblu lokalnym. To czy zapłacimy za posiadanie psa, zależy przede wszystkim od ustaleń gminy. Niektóre lokalne władze mogą całkowicie zrezygnować z pobierania daniny.

Do kiedy należy zapłacić podatek od posiadania psa?

Podatek od posiadania psa należy uiścić do dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa. Opłata ta powinna być uiszczona w urzędzie gminy do 30 kwietnia każdego roku. Jeśli pies pojawił się w naszym domu w trakcie roku, wtedy podatek będzie proporcjonalnie niższy: i tak na przykład za 6

miesięcy zapłacimy połowę stawki. Informacja o wysokości podatku za dany rok dostępna jest w gminie, także na internetowej stronie urzędu.

Wiele osób zastanawia się także, jak sprawdzić, czy w miejscowości, w której mieszkamy, obowiązuje opłata? Najlepiej zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej konkretnej gminy.