Czy to koniec opłacalności fotowoltaiki? Zmiany od 1 kwietnia 2022 roku.

Patrycja

Dom

15.01.2022 11:26

Czy to koniec opłacalności fotowoltaiki? Zmiany od 1 kwietnia 2022 roku.

Od 1 kwietnia 2022 roku wejdą w życie zmiany w fotowoltaice. Zgodnie z nimi powstanie nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Czy to przestanie się opłacać?

Zdjęcie Zmiany w fotowoltaice, czy to przestanie się opłacać? #1

Czy to koniec opłacalności fotowoltaiki?

Już za kilka miesięcy nastąpią ważne zmiany w fotowoltaice. W życie wejdą nowe regulacje, które będą dotyczyć prosumentów wchodzących na rynek od 1 kwietnia 2022.

Zgodnie z nimi powstanie nowy system rozliczeń net-billing, który ma zastąpić dotychczasowy net-metering. Eksperci uważają, że przez te zmiany fotowoltaica przestanie się opłacać!

Jak teraz rozliczają się właściciele fotowoltaiki?

Obecny system rozliczeń dla konsumentów to net-metering. Polega na tym, że nadwyżki energii  wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, które generowane są w miesiącach letnich, prosumenci oddają do sieci. Choć na tym nie zarabiają, to w miesiącach, gdy panele produkują mniej energii, nie pokrywając zapotrzebowania, mogą ją odebrać w 80%, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2022 roku?

Od 1 kwietnia 2022 roku będzie obowiązywał nowy system net-billingu. Będzie on mniej korzystnym systemem rozliczeń z dostawcami prądu. Energia będzie przez prosumentów sprzedawana i kupowana po zupełnie innych cenach. Nadwyżki energii będą sprzedawane po cenie hurtowej, obliczanej w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Energia następnie będzie przez nich kupowana po cenie detalicznej, zwykle około dwukrotnie wyższej. To przestanie się opłacać!

Kogo będzie dotyczył nowy system?

Nowy system będzie dotyczył prosumentów wchodzących na rynek od 1 kwietnia 2022 roku. Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożą zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów. I będą mogli z niego korzystać przez kolejne 15 lat.

Okres zwrotu inwestycji się wydłuży

Według ekspertów opłacalność fotowoltaiki dla prosumentów w nowym systemie spadnie w stosunku do obecnych rozwiązań. Okres zwrotu inwestycji się wydłuży o 50-80%, czyli z obecnych 7 lat wzrośnie do 13-16 lat.