Szczepionka na Covid-19 w postaci kapsułki. Opublikowano wyniki badań.

Martyna

Lifestyle

12.01.2022 16:51

Szczepionka na Covid-19 w postaci kapsułki. Opublikowano wyniki badań.

Grupa naukowców z Hongkongu opracowała doustną szczepionkę przeciw Covid-19. Preparat ma mieć formę kapsułek. Naukowcy są przekonani o skuteczności preparatu, wstępne badania wypadły pozytywnie.

Zdjęcie Szczepionka na Covid-19 w postaci kapsułki. Opublikowano wyniki badań. #1

 

Szczepionka w formie kapsułki

Grupa naukowców z Hongkongu była kontrolowana i nadzorowana przez Dr Kwong Wai Yeung, dyrektora ds. naukowych z firmy DreamTec z Hongkongu.

Badania nad preparatem trwały od połowy 2021 roku. Wyniki badań pilotażowych zostały opublikowane w gazecie naukowej "Vaccines" w grudniu 2021.

Prace badawcze dotyczyły nowego sposobu podawania białka kolca SARS-CoV-2. Badania prowadzone były na ludziach i myszach. W obu przypadkach stwierdzono odpowiednią odpowiedź immunologiczną przeciw SARS-CoV-2 bez działań niepożądanych. Dodatkowo naukowcy podkreślają, że białka szczytowe nie dostają się do układu krwionośnego.

"Podjęliśmy próbę opracowania doustnej szczepionki przeciwko COVID-19, w celu zapewnienia środka, który jest bezpieczny, skuteczny i łatwy do podawania" –  dr Kwong poinformował w komunikacie po zakończonym pilotażu.

Doustna dawka przypominająca wykazuje właściwości zwiększające liczbę przeciwciał. Dzięki formie szczepionki, czyli kapsułce mogą być podawane miliardy przetrwalników bakterii Bacillus subtilis. Naukowcy wskazali, że na powierzchni przetrwalnika bakterii Bacillus subtilis dochodzi do ekspresji domeny wiążącej receptor białka szczytowego SARS-CoV-2 i wytwarzania przeciwciał neutralizujących.

Okazuje się, że Bacillus subtilis jest świetnym nośnikiem szczepionki służącej ochronie błon śluzowych.

Doustna szczepionka może być przechowywana w temperaturze pokojowej przez minimum 6 miesięcy. Dane te przedstawiono na brytyjskim portalu Clinical Trials Area.

Dyrektor ds. naukowych – Dr Kwong Wai Yeung poinformował, że firma ma zamiar rozpocząć współpracę z partnerami branżowymi w zakresie przeprowadzenia badań przedklinicznych ukierunkowanych na ocenę bezpieczeństwa dla ludzi.

Do sprawy odniosła się prof. Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kobiet podkreślała w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), że badania mają potencjał do kontynuacji w fazie przedklinicznej i klinicznej.

„[…] w badaniach na myszach i pilotażowych badaniach z udziałem ludzi wykazano, że tak przygotowane zarodniki bakterii są bezpieczne i powodują powstanie przeciwciał neutralizujących” – tłumaczyła prof. Szuster-Ciesielska (PAP).

 

Zdjęcie Szczepionka na Covid-19 w postaci kapsułki. Opublikowano wyniki badań. #2