ZUS będzie negował L4 wystawione na wypalenie zawodowe? To możliwe!

Katarzyna

Poradnik

10.01.2022 18:05

ZUS będzie negował L4 wystawione na wypalenie zawodowe? To możliwe!

Od początku 2022 roku będzie można otrzymać L4 na wypalenie zawodowe. ZUS może jednak takie zwolnienia negować!

Zdjęcie ZUS będzie negował L4 wystawione na wypalenie zawodowe? To możliwe! #1

Wypalenie zawodowe

Już w tym roku Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wypalenie zawodowe, jako czynnik negatywnie wpływający na zdrowie. W wielu zawodach można doświadczyć tej przypadłości, gdzie ludzie są „zmęczeni” daną pracą i nie czerpią już z niej satysfakcji. Możliwość otrzymania L4 na wypalenie zawodowe była ratunkiem dla osób, których obecna praca już nie cieszyła i którzy potrzebowali odpoczynku.

Negatywny czynnik 

Od tego roku wypalenie zawodowe jest traktowane jako negatywny czynnik wpływający na zdrowie, dlatego lekarz może, ale nie musi wpisać je jako przyczynę zwolnienia lekarskiego. Okazuje się jednak, że są pewne wątpliwości dotyczące wypalenia zawodowego jako choroby, która pociągałaby za sobą skutki przewidziane w przepisach prawa pracy. Lekarz, do którego przyszedł pacjent z wypaleniem zawodowym może, ale nie musi otrzymać na niego zwolnienia chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i lekarze mają wątpliwości co do wypalenia zawodowego jako przyczyny wystawienia L4. Co prawda okres pandemii, izolacji oraz w większości czasu pracy zdalnej w niektórych zawodach mógłby spowodować, że ludzie będą doświadczać wypalenia zawodowego.

Zwolnienie lekarskie 

W prawie pracy napisane jest, że podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które za ten okres jest jednak wypłacane tylko w 80% lub w 100%, jeśli okres ten przypada na czas ciąży, lub zwolnienie jest skutkiem wypadku w drodze do pracy. ZUS jednak może negować wypalenie zawodowe jako podstawę do wypisania zwolnienia lekarskiego, ponieważ WHO uznało je za negatywny czynnik wpływający na stan zdrowia, a nie chorobę czy stan chorobowy.

Zdjęcie ZUS będzie negował L4 wystawione na wypalenie zawodowe? To możliwe! #2

L4

Uznanie przez WHO wypalenia zawodowego za negatywny czynnik wpływający na zdrowie, a nie choroby powoduje, że zwolnienie wypisane na taką przyczynę może nie nieść za sobą takich skutków jak w przypadku chorób lub stanów chorobowych. Wystawienie L4 na wypalenie zawodowe może wcale nie powodować, że pracownikowi należy się płatna nieobecność w pracy. Według ekspertów konieczne byłyby zmiany w przepisach prawa pracy, które uznawałyby wypalenie zawodowe jako czynnik pozwalający na wystawienie zwolnienia chorobowego. 

Rozbieżności w prawie  

Rozbieżności w tym temacie mogą doprowadzić do tego, że lekarze nie będą chcieli i nie będą mieli podstaw prawnych do wpisywania wypalenia zawodowego jako przyczyny zwolnienia lekarskiego. Pacjent z objawami wypalenie zawodowego może nie otrzymać więc L4, mimo że odpoczynek od pracy mógłby przynieść poprawę jego zdrowia. Zmiany więc powinno się zastosować również w sferze lekarzy, pracodawców, pracowników oraz w sferze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.