Czy można prowadzić firmę bez rejestrowania działalności? Dla kogo i na jakich warunkach?

Agnieszka

Podatki

10.01.2022 10:35

Czy można prowadzić firmę bez rejestrowania działalności? Dla kogo i na jakich warunkach?

 Osoby, które chcą założyć własną działalność, jednak początkowo będą z niej otrzymywać niewielkie dochody, mogą rozważyć działalność nierejestrowaną. Nie musimy wtedy rejestrować działalności w systemie CEIDG. Na czym ona polega?

Zdjęcie Czy można prowadzić firmę bez rejestrowania działalności? Dla kogo i na jakich warunkach? #1

Zgodnie z treścią Ustawy o prawie przedsiębiorców działalność nierejestrowana to taka:

  • z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z tego rozwiązania nie mogą jednak korzystać osoby prowadzące działalność wymagającą koncesji, licencji, czy pozwolenia. 

 Działalność nierejestrowana - maksymalne wynagrodzenie

Prowadząc działalność nierejestrowaną dochód nie powinien przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia. Jeśli tak się stanie, osoba ma 7 dni od momentu przekroczenia limitu na zarejestrowanie działalności gospodarczej w systemie CEIDG.

ZUS i podatek dochodowy

Prowadzenie działalności nierejestrowanęj nie zobowiązuje nas do odprowadzania składek na ZUS. Zyski z prowadzenia takiej działalności objęte są jednak podatkiem dochodowych. Nie musimy jednak co miesiąc płacić zaliczek, a jedynie złożyć PIT-36 w zeznaniu rocznym.

Konieczne jest więc dokumentowanie wszystkich przychodów i kosztów, aby później odliczyć rzeczywisty dochód i od niego odprowadzić podatek dochodowy. 

Kasa fiskalna

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej pojawia się dopiero, gdy roczny obrót przekroczyłby kwotę 20.000,00 zł. Osoby na działalności rejestrowanej takiego przychodu nie mogą osiągać, gdyż wtedy musiałyby zarejestrować działalność.

Niektóre rodzaje działalności muszą mieć jednak kasę fiskalną, należą do nich między innymi przewóz osób oraz usługi fryzjerskie. Całą listę znajdziecie tutaj.

Dokumentowanie sprzedaży

W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą - fakturą bez VAT w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT, fakturą VAT w przypadku podatników VAT.

Sprzedając usługę czy produkt osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej również możemy wystawiać fakturę, nawet bez wyraźnej prośby.

Zalety działalności nierejestrowanej:

-Brak konieczności opłacania składek ZUS.

-Brak konieczności zgłaszania działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym czy GUS.

-Brak konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

-Brak konieczności prowadzenia zawiłej księgowości. 

Więcej szczegółowych informacji na oficjalnych stronach rządu: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/broszura-o-dzialalnosci-nierejestrowej