E-doręczenie zamiast listu poleconego? Nowy system ruszy w 2022 roku!

Patrycja

Podatki

07.01.2022 22:02

E-doręczenie zamiast listu poleconego? Nowy system ruszy w 2022 roku!

Nowy system e- doręczeń ma ruszyć już niebawem. Zamiast listu polecanego  otrzymamy korespondencję elektroniczną. Dowiedz się więcej na ten temat!

Czym jest system e- doręczeń?

Na stronie rządowej gov.pl możemy dowiedzieć się, czym jest system e- doręczeń:

To usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W praktyce to możliwość odbierania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. To prosta i przejrzysta forma komunikacji pomiędzy wszystkimi typami podmiotów, równoważna z wysłaniem listu poleconego lub osobistą wizytą. Usługa będzie realizowana w ramach Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych. Dzięki e-Doręczeniom załatwisz sprawę urzędową, odbierzesz lub wyślesz dane i uzyskasz potwierdzenia (dowody), tj. potwierdzenie wysłania i otrzymania danych”

Korespondencja elektroniczna zamiast poleconego?

System e-doręczeń, to elektroniczna korespondencja z urzędami, równoważna z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Oznacza to, że każdy obywatel, przedsiębiorca i urząd w Polsce będzie miał od teraz jeden adres do kontaktu i zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową. Elektroniczne doręczenia będą wykorzystywane w każdym procesie: administracyjnym, sądowym i cywilnym.

Nowy system ruszy w 2022 roku!

Choć ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie już w październiku 2021 roku, to nowy system będzie wdrażany stopniowo w 2022 roku.

System będzie obowiązywał od 5 lipca 2022 roku. Na początku organy administracji rządowej, NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, jednostki budżetowe obsługujące te organy. Od października wszyscy przedsiębiorcy będą otrzymywać korespondencję urzędową wyłącznie na skrzynkę elektroniczną.

Od 2023 roku na nowy system przejdą uczelnie wyższe i PAN. Od 2024 roku zrobią to jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, od 2025 roku - pozostałe podmioty publiczne.

Od 2029 roku nowy system będzie obowiązywał w sądach, trybunałach, u komorników, prokuratury, w organach ścigania i Służbie Więziennej.

Co z osobami bez Internetu?

Jak w nowej rzeczywistości poradzą sobie osoby bez Internetu? Na szczęście system o nich nie zapomniał. W ich przypadku wprowadzona zostanie usługa hybrydowa. Oznacza to, że korespondencja elektroniczna nadawana przez urzędy, będzie przetwarzana do formy papierowej.