Nowy dodatek do emerytury. Dowiedz się, kto go otrzyma!

Patrycja

Podatki

28.12.2021 15:19

Nowy dodatek do emerytury. Dowiedz się, kto go otrzyma!

Na niektórych seniorów czeka nowy dodatek do emerytury. Dodatkowe 200 zł miesięcznie ma trafiać do grupy około 20 tysięcy emerytów. Dowiedz się, kto je otrzyma i na jakich zasadach. Jakie warunki trzeba spełniać?

Zdjęcie Nowy dodatek do emerytury. Dowiedz się, kto go otrzyma! #1

Dla kogo nowy dodatek do emerytury?

Projekt ustawy w sprawie nowego dodatku do emerytury jest już gotowy. Dodatkowe środki trafią do grupy około 20 tysięcy emerytów już od nowego roku. Kto otrzyma te pieniądze i na jakich zasadach?

Dodatkowe 200 złotych dla seniorów- komu przysługuje dodatek?

Seniorzy, którzy pobierają emerytury, mogą powiększyć je o dodatkowe 200 złotych. Te dodatkowe pieniądze mają trafić do grupy około 20 tysięcy emerytów, niezależnie od wysokości ich świadczeń z ZUS. Pieniądze te mają otrzymać strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jakie trzeba spełnić kryteria, żeby otrzymać dodatkowe pieniądze?

To dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać osobom, którzy służą dla Ochotniczej Straży Pożarnej po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku kobiet to 20 lat służby i osiągnięcie wieku 60 lat, a w przypadków mężczyzn to 25 lat służby i osiągnięcie wieku 65 lat.

Aby otrzymać te pieniądze, konieczne jest spełnienie pewnego warunku. To aktywny udział w akcjach służb ratowniczych przez określony czas- do akcji trzeba wyjeżdżać przynajmniej raz w roku.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?

Wniosek o wypłatę 200 złotych dodatku do emerytury należy złożyć u powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej, a nie do ZUS-u. Za wypłatę środków będzie odpowiadał nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA.

Projekt ustawy jest już gotowy

Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik ogłosił: „Niejeden rząd takie obietnice składał, my chcemy być rządem, który tę propozycję zrealizuje”. Projekt nowej ustawy jest już gotowy.

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dodatek w wysokości 200 zł do emerytury będzie wypłacany dożywotnio co miesiąc. Będzie on także podlegał waloryzacji- kwota będzie podwyższana co trzy lata. Proponowane zmiany mają obowiązywać już od nowego roku, a wypłata dodatkowe świadczenia pochłonie 1,5 miliarda złotych z budżetu państwa.