Odszkodowania za powikłania po szczepieniu? Rząd podjął decyzję!

Agnieszka

Newsy

10.12.2021 10:21

Odszkodowania za powikłania po szczepieniu? Rząd podjął decyzję!

 NOP, czyli niepożądane odczyny poszczepienne zdarzają się rzadko, ale jednak się zdarzają i przybierają różne formy. Rząd postanowił więc stworzyć fundusz kompensacyjny, który zakłada wypłacanie odszkodowań osobom dotkniętym NOP. Jednak tylko wtedy, gdy będzie on miał poważny przebieg i dojdzie do hospitalizacji.

Zdjęcie Odszkodowania za powikłania po szczepieniu? Rząd podjął decyzję! #1

Fundusz kompensacyjny

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu NOP ubiegać się o świadczenie kompensacyjne.  

 Ustawa zakłada, że taka osoba będzie mogła otrzymać nawet 100 tysięcy złotych. Kwota jednak zależy od tego, ile czasu spędzi w szpitalu i jaki rodzaj NOPu ją dotknie.

Nowelizacja ustawy zapewnia pacjentom możliwość ubiegania się o odszkodowanie bez konieczności długiego oczekiwania na postępowanie sądowe.

Komu będzie przysługiwać świadczenie?

Odszkodowanie będzie przysługiwać osobie zaszczepionej, u której w wyniku zaszczepienia pojawiło się działanie niepożądane wymienione w opisie niepożądanych odczynów poszczepiennych danej szczepionki. 

Dodatkowo, odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy osoba z powodu NOP jest hospitalizowana przez co najmniej 14 dni lub wystąpi wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni. 

 

Świadczenie będzie wypłacane zarówno wtedy, gdy przyczyną hospitalizacji bezpośrednio jest NOP, jak i wtedy, gdy do szpitala trafiłem z powodu pogorszenia stanu zdrowia w wyniku NOP. (Na co najmniej 14 dni).

Jak będzie wyglądała procedura?

Pacjent będzie musiał złożyć wniosek, który w ciągu dwóch miesięcy rozpatrzy Rzecznik Praw Pacjenta i Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. 

 Członków Zespołu powoływać będzie na pięć lat Rzecznik Praw Pacjenta, a w jego skład wejdzie co najmniej 6 specjalistów – lekarzy mających specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii i pulmonologii, przydatną w ocenie merytorycznej wniosków.  

 

Chcesz złożyć wniosek? Musisz zapłacić

Warto wiedzieć, że wniesienie wniosku o wypłatę odszkodowania z powodu NOP będzie kosztować 200 zł. Pieniądze zostaną zwrócone tylko w przypadku, gdy przydzielą nam odszkodowanie. 

Przypomnijmy też, że niezależnie od przyznania lub nieprzyznania odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego, możemy ubiegać się o odszkodowanie z powodu NOP na własną rękę w postępowaniu sądowym.