Andrzej Duda che obniżenia wieku emerytalnego? Prezydent popiera, ZUS krytykuje.

Martyna

Newsy

26.11.2021 16:17

Andrzej Duda che obniżenia wieku emerytalnego? Prezydent popiera, ZUS krytykuje.

Andrzej Duda popiera obywatelski projekt ustawy złożony przez NSZZ „Solidarność”, który dotyczy faktycznego obniżenia wieku emerytalnego. Pomysł dotyczy emerytur stażowych.

 

Pomysł związkowców

Obywatelski projekt zakłada, że emerytury stażowe będą przysługiwały osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., których okres składkowy i nieskładkowy wynosi odpowiednią liczbę lat.

Pomysł zakłada możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu przez kobiety 35 lat. W przypadku mężczyzn możliwość taka byłaby po 40 latach pracy.

Możliwość taka mogłaby wejść w życie w 2022 roku.

Warunkiem jest to, że wysokość wypłacanego świadczenia nie będzie mogła być niższa niż ustawowo określona emerytura minimalna. 

Obywatelski projekt trafił do sejmu.

 

Zdjęcie Obniżenie wieku emerytalnego emerytur stażowych. Prezydent popiera, ZUS krytykuje. #1

Prezydent popiera, ZUS krytykuje

Prezydent Andrzej Duda deklaruje poparcie pomysłu. Przeciwny jest natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS twierdzi, że zmiany te na przestrzeni 10 lat wpłynęłyby na zmniejszenie składek wpływających do systemu o 50,2 mld złotych.

W razie wypłacenia świadczeń wszystkim chętnym i uprawnionym ZUS poniósłby koszt 70,9 mld złotych.

Eksperci alarmują, że obniżenie wieku emerytalnego wpłynęłoby na zwiększenie składek emerytalnych. Przekładać się będzie także na wypłaty niższych emerytur.

„Proponowane zmiany oprócz znacznego pogorszenia sytuacji FUS doprowadzą do zmniejszenia podaży pracy osób w wieku przedemerytalnym, które spełnią warunek stażu. [...] Zmiany te będą przeciwdziałać trendowi wydłużania aktywności zawodowej Polaków” – przeczytać można opinie wydaną przez ZUS. „Gazeta Wyborcza”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca także uwagę, że emerytura stażowa sprawdza się w krajach, w których wiek emerytalny jest wysoki. W Polsce natomiast funkcjonuje relatywnie niski ustawowy wiek emerytalny, co przekłada się na dezaktywację ekonomiczną.

ZUS uważa, że wraz z wydłużeniem trwania życia Polaków powinno się zachęcać obywateli do aktywności ekonomicznej, a nie przeciwnie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla także w swojej opinii, że osoby, które przejdą na wcześniejszą emeryturę stażową, muszą liczyć się z niewielkimi wypłatami przysługujących im świadczeń.

W Polsce funkcjonuje obecnie reforma emerytalna wprowadzona przez rząd PO-PSL. Mężczyźni mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 65 lat, kobiety natomiast w wieku 60 lat.

A Wy co sądzicie o pomyśle NSZZ „Solidarność”?

Zdjęcie Obniżenie wieku emerytalnego emerytur stażowych. Prezydent popiera, ZUS krytykuje. #2