Rusza Krajowy Rejestr Zadłużonych. Sprawdź, czy możesz do niego trafić.

Patrycja

Newsy

23.11.2021 19:48

Rusza Krajowy Rejestr Zadłużonych. Sprawdź, czy możesz do niego trafić.

Krajowy Rejestr Zadłużonych wejdzie w życie 1 grudnia bieżącego roku. Wszystkie zawarte w nim dane będą jawne i dostępne dla każdego w Internecie. Sprawdź kto może się znaleźć w rejestrze?

Wszystkie dane będą jawne i w pełni dostępne

Krajowy Rejestr Zadłużonych wejdzie w życie 1 grudnia 2021 roku i już wkrótce ma być dostępny w Internecie dla każdego. Dane będą jawne, a rejestr będzie w całości dostępny w Sieci. Wystarczy, znać czyjeś imię, nazwisko lub PESEL, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację (np. numer paszportu), aby móc sprawdzić, czy znajduje się rejestrze.

Nie płacisz alimentów? Trafisz do Rejestru!

Rejestr ma być źródłem informacji o osobach fizycznych i prawnych, które m.in. są niewypłacalne, lub wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona. Do nowej ewidencji trafią także dłużnicy alimentacyjni, którzy zwlekają co najmniej 3 miesiące z zapłatą alimentów. I nawet jeśli spłacą swoje długi to i tak przez kolejne 7 lat będą jeszcze uwidocznieni w rejestrze, który jest jawny.  

To bardzo dobra wiadomość dla wielu rodzin, ponieważ z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że z obowiązku płacenia alimentów w naszym kraju nie wywiązuje się aż 300 tysięcy osób. Rekordzista ma do zapłacenia ponad 800 tysięcy złotych!

Kto jeszcze znajdzie się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych dostępne będą dane osób fizycznych i prawnych, które:

 • są niewypłacalne,
 • są zagrożone niewypłacalnością,
 • wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona,
 • wobec których było prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • dłużnicy alimentacyjni, wobec których toczy się egzekucja.

Co ważne, tylko sąd i komornik będzie miał możliwość zgłoszenia nierzetelnego dłużnika. Nie będzie miała takiej możliwości osoba fizyczna, tak jak w przypadku Krajowego Rejestru Długów.

Jakie informację będą dostępne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W Rejestrze mają znaleźć się następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL lub inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację
 • wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;
 • sygnatura akt sprawy;
 • rodzaj wierzytelności;
 • data ukończenia postępowania egzekucyjnego;
 • data spłaty całości wierzytelności.