Ceny prądu w górę? Będą rekompensaty! Kto je otrzyma?

Lifestyle

Oct. 13, 2021, 4:12 p.m.

Ceny prądu w górę? Będą rekompensaty! Kto je otrzyma?

Znaczący wzrost cen za energię zauważalny jest od 2020 roku. We wrześniu 2021 roku zanotowano najwyższe stawki za prąd oraz gaz na Towarowej Giełdzie Energii w jej 20-letniej historii. Energia elektryczna w szczytowym momencie kosztowała nawet o 70 proc. więcej niż w ubiegłym roku, natomiast gaz podrożał pięciokrotnie. W Roku 2022 Polacy również znacząco odczują wzrost cen.

 

Zdjęcie Rekompensaty za podwyżkę cen energii. Kto z nich skorzysta? #1

Przyczyny wzrostu cen

Do przyczyn wzrostu cen za energię zliczyć można m.in. wzrost cen węgla, koszt zakupu uprawnień do emisji CO2, zwiększony popyt na energię po pandemii oraz skokowy wzrost cen gazu ziemnego na rynku światowym.

Decydującym elementem jest także wzrost cen na giełdzie. Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie wzrosły o ok. 40% w stosunku do 2020 roku. Obecnie jest to kwota ok. 383 zł. / MWh.

W całej Europie notuje się znaczący wzrost cen za energię. Ceny te, są jeszcze wyższe niż w Polsce. Jedynie Skandynawowie mogą cieszyć się mniejszymi kosztami.

 

Zdjęcie Rekompensaty za podwyżkę cen energii. Kto z nich skorzysta? #2

Wzrost cen na energię w 2022 roku

Firmy energetyczne podlegają pod Urząd Regulacji Energetyki. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia, dystrybutorzy energii mogą zmieniać taryfy.

W Polsce najpopularniejszymi dystrybutorami energii są: Enea, Energa, PGE, Tauron i Innogy.

Pierwszy wniosek wpłynął do URE od firmy „Enea”. Firma ta wnioskowała o 40% podwyżkę taryfy.

Szacuje się, że podwyżki w 2022 roku będą wyglądać następująco: 29,66 zł na miesiąc i 355,97 zł na rok.

Podwyżka samej energii może wynieść około 40%, co przeniosłoby się na rachunek o 20% wyższy za energię w gospodarstwie domowym, o ile nie zmienią się opłaty sieciowe.

 

Wzrost opłat dystrybucyjnych

Koszty dystrybucyjne związane są z fizycznym dostarczeniem prądu do domu i odczytami liczników również wzrosną. URE nie podał na razie konkretnej kwoty. Szacuje się jednak, że zapłacimy o ok.10% więcej niż dotychczas.

 

Rekompensaty za podwyżkę cen energii. Kto z nich skorzysta?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ustawą chroniącą najuboższych odbiorców energii przed podwyżkami cen.

Wiceminister, Piotr Dziadzio podał ostatnio do wiadomości, że projekt ma pojawić się lada chwila.

Portal Biznes Alert dotarł do informacji, które wskazują, kto będzie mógł skorzystać z rekompensaty za podwyżkę energii. Przepisy mają wejść w życie w 2022 roku.

Z pomocy skorzystają:

  • osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, zasiłek stały, zasiłek okresowy,
  • emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury,
  • emeryci i renciści pobierający świadczenie równe najniższej emeryturze,
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny mieszczący się w pierwszym progu podatkowym i wychowujący trójkę dzieci oraz osoby z najniższymi dochodami zgodnie z rekomendacjami Banku Światowego.