Za jazdę pod wpływem konfiskata samochodu? Zmiany w ustawie o ruchu drogowym.

Patrycja

Newsy

06.08.2021 13:29

Za jazdę pod wpływem konfiskata samochodu? Zmiany w ustawie o ruchu drogowym.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Jednym z pomysłów zmian w przepisach była konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu. Dowiedz się, czy ten pomysł będzie zrealizowany.

Za jazdę pod wpływem konfiskata samochodu?

Jednym z nowych pomysłów zmian, który miał znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym była konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu. Do przepadku auta, miałoby dojść w sytuacji, gdy kierowca spowodował co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

Ostatecznie pomysł ten nie znalazł się w końcowej wersji projektu nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Jednak jak zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller, być może znajdzie się on w nowelizacji Kodeksu karnego.

Zdjęcie Za jazdę pod wpływem konfiskata samochodu? Zmiany w ustawie o ruchu drogowym. #1

Zmiany w ustawie o ruchu drogowym

  • Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 grudnia 2021 roku.
  • Projekt zmian umożliwia nakładanie wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia.
  • Podwyższono wysokość grzywien: z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych, a także do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym.
  • Zwiększono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania uznane za niebezpieczne, np. przekraczanie dozwolonej prędkości, niedostosowanie się do znaków i sygnalizacji świetlnej, czy naruszanie praw pieszych.
  • Za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/godz., mandat karny ma wynosić do 5 tysięcy złotych.
  • Zmianie uległ także system dotyczący punktów karnych. Na przykład kierowca za naruszenie przepisów będzie mógł otrzymać łącznie nawet 15 punktów karnych.
  • Punkty karne będą kasowane po upływie dwóch lat. Zniesiono tez szkolenia, po odbyciu których punkty były anulowane.
  • Na dodatek wysokość składki OC będzie uzależniona od liczby punktów karnych.

Co jeszcze się zmieni? Jakie kary będą czekać pijanych kierowców?

Przede wszystkim zaostrzone mają zostać kary dla pijanych kierowców. Grozić będzie im będzie areszt oraz 2,5 tys. zł grzywny w przypadku pojazdu mechanicznego. Zaproponowano również orzeczenie renty dla ofiary wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę.

Premier zapowiada walkę z piratami drogowymi

Premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé zapowiadał, że będzie walczył o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mówił, że "zmiany pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze m.in. poprzez zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych" .