Jak będzie wyglądał powrót do szkoły we wrześniu?

Ewelina

Newsy

06.08.2021 7:10

Jak będzie wyglądał powrót do szkoły we wrześniu?

Ministerstwo Edukacji opublikowało wytyczne, które mają obowiązywać zarówno uczniów, jak i nauczycieli w nowym roku szkolnym. Zalecenia mają zapewnić bezpieczeństwo oraz higienę organizacji zajęć podczas pandemii. Między innymi Ministerstwo zaleca szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli oraz uczniów w odpowiednich grupach wiekowych.

Jak będzie wyglądał powrót do szkoły we wrześniu?

Po zeszłorocznym okresie szkolnym, który niemal w całości odbywał się za pomocą nauki zdalnej zadbanie o kondycję psychiczną uczniów jest jednym z najważniejszych podpunktów. Wszystkie działania w nowym roku szkolnym mają być jednocześnie prowadzone z dbałością o zachowanie reguł sanitarnych.

"Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność"- czytamy w wytycznych.

Zdjęcie Jak będzie wyglądał powrót do szkoły we wrześniu? #1

Jakie warunki będą musieli spełnić nauczyciele i uczniowie?

Do szkoły będą mogli uczęszczać uczniowie, u których nie ma objawów żadnej infekcji oraz choroby zakaźnej. Resort zaleca, aby uczniowie unikali transportów publicznych i w miarę możliwości korzystali z prywatnego transportu. Przede wszystkim zalecane jest dotarcie do szkoły pieszo lub indywidualnymi środkami transportu tj. hulajnoga, czy rower. Tyczy się to również opiekunów, którzy będą przyprowadzać bądź odbierać swoje pociechy z placówek.

Zdjęcie Jak będzie wyglądał powrót do szkoły we wrześniu? #2

Przy wejściu do każdej szkoły powinny znajdować się środki dezynfekujące. Zaleceniem jest również mycie rąk w pierwszej kolejności po przyjściu do placówki.

"Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych-czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji"

Opiekunowie będą musieli przestrzegać wytyczonych zasad:

  1. Z dzieckiem/dziećmi może przyjść jeden opiekun,
  2. Dystans od innych opiekunów z dzieckiem/dziećmi powinien wynosić co najmniej 1,5 m,
  3. Dystans od pracowników szkoły powinien wynosić co najmniej 1,5 m,
  4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Każdy z uczniów będzie musiał mieć maseczkę, w przypadku niemożliwości zachowania odpowiedniego dystansu. W szkoła ponadpodstawowych zaleca się stosowania maseczek przez uczniów w przestrzeni wspólnej.

Sale powinny być wietrzone przed i po zajęciach oraz w dni wolne od nauki. Wszystkie sale po zajęciach powinny być dezynfekowane. Plan zajęć powinien być rozpisany tak, aby klasy nie spotykały się w szatni, na przerwach, czy na stołówce. 

Zalecane jest rozpoczynanie zajęć o różnych godzinach, aby uniknąć tłoku. Uczniowie powinni cały dzień spędzić w jednej klasie, a nauczyciele ograniczyć do minimum kontakt z innymi klasami. Podczas zajęć sportowych na boisku może przebywać tylko jedna klasa.

Zaleceniem jest również to, aby nauczyciele jak najwięcej czasu spędzali z uczniami na świeżym powietrzu z utrzymaniem zalecanego dystansu społecznego. Nauczyciel, który zauważy u któregoś z uczniów objawy infekcji bądź gorączki jest zobligowany do natychmiastowej izolacji ucznia i zawiadomienia rodziców. Zajęcia pozalekcyjne mają odbywać się po zakończeniu obowiązkowych zajęć szkolnych.