1 czerwca: Rewolucyjne zmiany w przepisach ruchu drogowego! Lepiej to wiedzieć.

1 czerwca: Rewolucyjne zmiany w przepisach ruchu drogowego! Lepiej to wiedzieć.

Od 1 czerwca w przepisach ruchu drogowego szykują się spore zmiany. Jakie rewolucje czekają kierowców i pieszych? Dowiedz się, za to będziesz mógł dostać mandat!

Zdjęcie Wielkie zmiany dla pieszych! Za co dostaniesz mandat? #1

Rewolucje w przepisach ruchu drogowego

Od 1 czerwca spore zmiany czekają zarówno na kierowców, jak i pieszych. W życie wchodzą nowe przepisy, których głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych na drogach.

Pierwszeństwo pieszego na pasach

Od 1 czerwca pieszy wchodzący na przejście, będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem. Obecnie pierwszeństwo przysługuje im tylko wtedy, gdy znajdują się na przejściu. Już niedługo się to zmieni. Wyjątkiem jest sytuacja z tramwajem. W takim przypadku pieszy będzie miał pierwszeństwo, jeśli już znajduje się na przejściu.

Co to oznacza dla kierowców i pieszych?

Kierowca zawsze ma obowiązek zwolnić przed przejściem i uważnie obserwować jego otoczenie. Ma obowiązek traktować przejście i jego okolicę, tak samo jak drogi z pierwszeństwem przejazdu. Dodatkowo zawsze musi być gotowy, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Z kolei pieszy w dalszym ciągu są zobowiązani do zachowania ostrożności podczas wchodzenia na pasy. Gdy widzą rozpędzony samochód, nie powinni wchodzić na zebrę. Podobnie, gdy coś ogranicza widoczność na przejściu dla pieszych. Piesi zawsze powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania do kierujących pojazdami. To, że jeden kierowca zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa, nie zawsze oznacza, że drugi zrobi to samo.

Za to możesz dostać mandat

Od 1 czerwca piesi przechodzący przez jezdnię, nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych! Wprowadzony zostanie zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, podczas wchodzenia na pasy, przechodzenia przez ulicę i torowisko.

Zwłaszcza, jeśli prowadzi to do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji wokół. Oznacza to, że pieszy będzie musiał schować telefon już w momencie, gdy stoi na krawężniku, jeszcze za nim wejdzie na przejście, czy jezdnię. W przeciwnym razie zostanie ukarany mandatem karnym.

Zdjęcie Wielkie zmiany dla pieszych! Za co dostaniesz mandat? #2

Ujednolicenie przepisów ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zarówno wśród kierowców, jak i pieszych.

 

Patrycja

Polecane