Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku?

Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku?

Od 20 maja 2021 roku weszły w życie nowe przepisy drogowe, które regulują sposób poruszania się hulajnogami elektrycznymi. Dowiedz się, jakie przepisy obejmują użytkowników tego środka transportu. Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku?

Zdjęcie Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku? #1

Coraz większa popularność hulajnóg elektrycznych

Hulajnogi stają się coraz bardziej popularne i obecnie można je wypożyczyć i spotkać w wielu polskich miastach. Niestety poruszanie się nimi do tej pory nie było uregulowane, co rodziło wiele problemów.

Jednym z nich jest to, że po skończonej jeździe można je zostawić w dowolnym miejscu, dlatego niestety często są porzucane. Pozostawiane na chodnikach czy poboczach, powodują utrudnienie dla ruchu i problemy w poruszaniu się innych użytkowników.

Hulajnogi mogą rozpędzać się do ponad 25 km/h, dlatego coraz częściej dochodzi potrąceń pieszych i do kolizji z ich udziałem.

Z tych powodu podjęto decyzję o zmianie przepisów drogowych, które od teraz będą regulować sposób poruszania się hulajnogami elektrycznymi.

Zdjęcie Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku? #2

Nowe przepisy odnośnie hulajnóg elektrycznych

Od 20 maja 2021 roku weszły w życie nowe przepisy drogowe. Obejmuję hulajnogi elektryczne i inne urządzenia transportu osobistego. Co się zmieni?

Maksymalna prędkość hulajnogi nie może przekroczyć 20 km/h. Nie można poruszać się na nich pod wpływem alkoholu i korzystać z telefonu komórkowego podczas jazdy.Oprócz tego nie można przewozić na nich innych osób, zwierząt, ani ładunków.

Ich porzucanie w niedozwolonym miejscu będzie karane mandatem za złe parkowanie, w wysokości 100 zł. Gdy hulajnogi będą zaparkowane niezgodnie z przepisami, będą mogły zostać usunięte z drogi i odholowane na parking strzeżony. Stawka ma wynieść 118 zł za odholowanie i 22 zł za każdą dobę przechowywania.

Odtąd hulajnogi elektryczne będą mogły poruszać się drogami dla rowerów lub ścieżkami rowerowymi. Mogą korzystać z jezdni, tylko jeśli jest na niej dozwolony jest ruch z prędkością maksymalnie 30 km/h. A co z jeżdżeniem hulajnogą po chodniku?

Zdjęcie Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku? #3

Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku?

Po chodnikach będzie można poruszać się hulajnogą elektryczną tylko w wyjątkowych przypadkach. Mogą po nich jeździć tylko, jeżeli chodnik biegnie wzdłuż jezdni z ograniczeniem prędkości powyżej 30 km/h i dodatkowo brakuje tam drogi wydzielonej dla rowerów.Wówczas użytkownik hulajnogi ma dostosować swoją prędkość do mijanych pieszych i zachować szczególną ostrożność, ustępując im pierwszeństwa.

Patrycja

Polecane