Jakie formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka?

Jakie formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka?

Po urodzeniu dziecka musisz załatwić sporo formalności. Poniżej przedstawimy listę spraw, którymi należy się zająć po narodzinach malucha. Dowiedz się, co i kiedy załatwić i jakich kwestii należy dopilnować.

Zdjęcie Jakie formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka? #1

Jakie formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka?

O czym powinni pamiętać świeżo upieczeni rodzice? Jakie sprawy należy załatwić po urodzeniu dziecka? Jakimi dokumentami i świadczenia trzeba zająć się w pierwszej kolejności? Dowiedz się więcej!

Lista spraw, jakie trzeba załatwić po narodzinach dziecka

Akt urodzenia

Najważniejszym obowiązkiem jest rejestracja noworodka w urzędzie stanu cywilnego (USC). Pierwszą kwestią jest sporządzenie aktu urodzenia, dzięki któremu dziecko staje się pełnoprawnym obywatelem kraju.

W tym celu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Trzeba zabrać ze sobą dokumenty potwierdzających tożsamość rodziców oraz ich związek małżeński. Jeśli rodzice nie są małżeństwem będą potrzebne odpisy ich aktów urodzenia. Szpital w ciągu 3 dni przekazuje kartę narodzin do USC. Zarejestrować się należy najpóźniej 21 dnia od porodu. Wydanie aktu urodzenia dziecka jest bezpłatne.

PESEL

Po narodzinach Twoje dziecko otrzyma PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, 11-cyfrowy numer, który będzie towarzyszył mu przez całe życie. Numer PESEL nadawany jest z urzędu, wiec nie musisz składać wniosku ani uiszczać opłaty skarbowej.

Co zrobić, aby go otrzymać? Udaj się do o wydziału spraw obywatelskich lub ewidencji ludności w urzędzie miasta lub gminy, w miejscu Twojego zameldowania. W celu odebrania PESELU, zabierz ze sobą odpis aktu urodzenia dziecka, książeczkę zdrowia dziecka lub wasz akt małżeństwa.

Zdjęcie Jakie formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka? #2

Urlop macierzyński i rodzicielski

Mamom, które są zatrudnione na umowę o pracę przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, przy narodzinach jednego dziecka. Mają też prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni. Urlopem tym można podzielić się z ojcem dziecka. W tym celu trzeba dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbyty poród, a także kopię aktu urodzenia dziecka. Tych formalności trzeba dopilnować w ciągu 7 dni od otrzymania numeru PESEL dziecka.

Ubezpieczenie zdrowotne

Dziecko trzeba zgłosić również do ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawnia je do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach NFZ.  Dziecko należy zgłosić ZUS przez jednego z rodziców w jego miejscu pracy. Warto zarejestrować dziecko w przychodni zdrowia i złożyć deklarację o wyborze lekarza.

Zdjęcie Jakie formalności musisz załatwić po urodzeniu dziecka? #3

Benefity

Po urodzeniu dziecka masz prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych. Warto złożyć wniosek o becikowe- jednorazowe świadczenie, które wynosi 1000 zł. W tym celu trzeba złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Masz na to czas do 12 miesiąca od dnia narodzin dziecka. Warto też złożyć wnioski na programy benefitowe, w ramach programu Rodzina 500+.

 

Patrycja

Polecane