Jakie formalności musisz załatwić przed ślubem?

Patrycja
Newsy
05.02.2021 12:31
Jakie formalności musisz załatwić przed ślubem?

Planujecie ślub i zastanawiacie się jakie formalności powinniście załatwić przed tym wielkim dniem? Jakie dokumenty przygotować i kiedy załatwić wszystkie sprawy? Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych rzeczy, które trzeba załatwić przed ślubem. Dzięki niej planowanie uroczystości będzie łatwiejsze!

Zdjęcie Jakie formalności musisz załatwić przed ślubem? #1

Formalności, które trzeba załatwić przed ślubem:

Ślub cywilny

Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny, musicie odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego, nie później niż na miesiąc przed datą ślubu. Lepiej zrobić to wcześniej, zwłaszcza jeśli chcecie pobrać się w sezonie ślubnym, ponieważ może pojawić się problem z dostępnością wolnego terminu.

Podczas spotkania wypełnicie oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa oraz wybierzecie nazwisko jakie będziecie nosić Wy i Wasze dzieci. W tym celu weźcie ze sobą:

- dokument potwierdzający tożsamość i skrócony akt urodzenia- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub potwierdzenie przelewu bankowego.

Na miejscu złożycie pisemne zapewnienie, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Takie zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy, a opłata skarbowa wynosi 84 zł.

Jeśli chcecie wziąć ślub konkordatowy, urzędnik wyda formularze potwierdzające, że wstąpicie w związek małżeński przed osobą duchowną.

Zdjęcie Jakie formalności musisz załatwić przed ślubem? #2

Ślub kościelny

Jeśli planujecie ślub kościelny, to co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu powinniście zgłosić się do księdza i spisać protokół przedślubny. W tym celu należy przedstawić:

- dowody osobiste,

- świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu, a w przypadku jej braku również świadectwa bierzmowania. Są one wydawane w parafii, w której odbył się chrzest i ważne przez trzy miesiące,

- świadectwo nauki religii,

- zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed duchownym (w przypadku ślubu konkordatowego).

Wymagane jest też zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej. Warto wybrać się na kurs odpowiednio wcześnie, ponieważ zaświadczenie jest ważne bezterminowo. Musicie ukończyć także kurs w poradni życia rodzinnego, gdzie dowiecie się więcej o świadomym planowaniu rodziny.

Przed ślubem konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi oraz spowiedzi.

Zdjęcie Jakie formalności musisz załatwić przed ślubem? #3

Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy jest bardzo popularny i często wybierany przez pary młode. Formalności, jakie należy przed nim załatwić są podobne do tych wymaganych przy ślubie kościelnym.

Przed złożeniem przysięgi małżeńskiej narzeczeni i świadkowie podpisują zgodę na skutki prawne małżeństwa konkordatowego. Następnie przedstawiciel Kościoła dostarcza dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego, a na ich podstawie sporządzony zostaje akt ślubu.

Zdjęcie Jakie formalności musisz załatwić przed ślubem? #4
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną