Powrót dzieci do szkół. Na jakich zasadach? Poznaj wytyczne

Powrót dzieci do szkół. Na jakich zasadach? Poznaj wytyczne

Już 18 stycznia 2021, decyzją rządu dzieci z klas podstawowych I-III wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Jak zapewniali ministrowie Czarnek i Niedzielski, szkoły są gotowe na to, aby zapewnić uczniom, jak i nauczycielom bezpieczeństwo. Będą jednak obowiązywać konkretne wytyczne, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz zmaksymalizowanie efektów nauczania.

Zdjęcie Powrót dzieci do szkół. Na jakich zasadach? Poznaj wytyczne #1

Powrót do szkół 18 stycznia. Wytyczne

- Po tych wszystkich konsultacjach [...] wypracowaliśmy wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych. To są oczywiście zalecenia do zrealizowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – mówił minister na wczorajszej konferencji.

Wytyczne możemy znaleźć na stronie rządowej. Mowa w nich między innymi o takich zasadach:

"Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy"  - czytamy w dokumencie.

Harmonogram dla każdej klasy

Każda z klas w szkole będzie więc miała indywidualnie ustalony harmonogram zajęć. Uwzględnione w nim będą godziny przyjścia i wyjścia ze szkoły, godziny przerw międzylekcyjnych, godziny korzystania z boiska i jadalni. 

Każda klasa będzie miała również przydzielonego nauczyciela, który nie będzie prowadził zajęć z innymi klasami.

Oprócz tego zapisu, wszystkich przebywających w szkole obowiązują również typowe restrykcje sanitarne:

  •  Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku
  • Zasłanianie nosa i usa
  • Utrzymywanie 1,5 metra bezpiecznej odległości od innych

Badania dla nauczycieli

Minister zdrowia zapowiedział w poniedziałek, że przed otwarciem szkół dla klas I-III nauczyciele mogą bezpłatnie wykonać test przesiewowy na SARS-CoV-2. Na bezpłatne testy przesiewowe mogą zgłaszać się nie tylko nauczyciele ale również obsługa administracyjna szkoły (kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły).

Każdy pracownik szkoły, który zgłosił się na badanie otrzymał specjalne skierowanie. Możliwe jednak, że wynik testy będzie dopiero w niedzielę 

 

 

 

 

 

 

true

Polecane