Jak wygląda wywiad przeprowadzany przed szczepieniem przeciwko COVID-19? Znamy pytania!

Patrycja
Zdrowie
02.01.2021 18:22
Jak wygląda wywiad przeprowadzany przed szczepieniem przeciwko COVID-19? Znamy pytania!

Zespół do spraw Szczepień przy Ministrze Zdrowia zarekomendował wprowadzenie celowanego kwestionariusza kwalifikacyjnego dla osób chcących przystąpić do szczepienia na COVID-19. Jak wygląda wstępny wywiad, który został opracowany?

 Zdjęcie Jak wygląda wywiad przeprowadzany przed szczepieniem przeciwko COVID-19? Znamy pytania! #1

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rekomendację przeprowadzania wywiadu przesiewowego dla osoby dorosłej, która decyduje się zaszczepić na COVID-19. Kwestionariusz został już opracowany i dostępny jest na rządowej stronie gov.pl. Kwestionariusz trzeba będzie wypełnić jeszcze przed wizytą u lekarza. Na podstawie odpowiedzi jakich udzielimy, zdecyduje on czy kwalifikujemy się do szczepienia na COVID-19.

Poza wypełnieniem kwestionariusza, musimy liczyć się z tym, że lekarz zada nam dodatkowe pytania, które mogą przesądzić o szczepieniu. Sami również powinniśmy zadawać pytania, jeśli tylko mamy jakieś wątpliwości lub zadane pytania są dla nas niejasne.

Kwestionariusz podzielony jest na trzy części. W części pierwszej znajdziemy pytania ściśle związane z naszym stanem zdrowia w ostatnim czasie. Druga część zawiera ogólne pytania dotyczące naszego stanu zdrowia. Trzecia część to oświadczenie, że wyrażamy zgodę na szczepienie.

Część pierwsza kwestionariusza – tu odpowiedzi mogą być dwie, TAK lub NIE. Jeśli chociaż jedna odpowiedź na zadane pytanie będzie pozytywna, szczepienie na COVID-19 powinno zostać przełożone, do czasu, aż będziemy mogli odpowiedzieć negatywnie na wszystkie.

 1.  Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?
 2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3–5)?
 3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?
 4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?
 5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?
 6. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)?
 7. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?
 8. Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty?

Na pytania znajdujące się w drugiej części kwestionariusza, możemy odpowiedzieć TAK, NIE lub NIE WIEM. Każda pozytywna odpowiedz lub niepewność wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza.

 1. Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej?
 2. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
 3. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?
 4. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje1?
 5. Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?
 6. Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immunosupresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon, Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?
 7. Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje Pani/Pan leki przeciwkrzepliwe?
 8. Czy jest Pani w ciąży? (dot. kobiet)
 9. Czy karmi Pani dziecko piersią? (dot. kobiet)
 10. Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań? Czy którekolwiek z pytań było niejasne?

Część trzecia to oświadczenie, które musimy podpisać, jeśli wyrażamy chęć przystąpienia do szczepienia.

„Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19. Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/ zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i zrozumiałam/zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi”.

 

Pamiętaj!

Kwestionariusz to tylko wstępny wywiad przesiewowy przed szczepieniem. Ostateczna decyzja podejmowana jest po ogólnym badaniu lekarskim i ocenie naszego stanu zdrowia.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną