Coraz więcej osób odchodzi z Kościoła. Dowiedz się, na czym polega apostazja

Patrycja

Newsy

08.12.2020 11:46

Coraz więcej osób odchodzi z Kościoła. Dowiedz się, na czym polega apostazja

Apostazja staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Coraz więcej osób szuka informacji o tym, jak odejść z Kościoła. Dowiedz się, jakie są przyczyny apostazji, na czym polega ta procedura i z czym się wiążę.

Zdjęcie Coraz więcej osób odchodzi z Kościoła. Dowiedz się, na czym polega apostazja #1

Apostazja- co to jest?

Apostazja, dosłownie oznacza 'całkowite porzucenie wiary”. To świadome i dobrowolne wystąpienie ze wspólnoty wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Administracyjne, formalne odejście od wiary i organizacji religijnej przez ochrzczonego chrześcijanina.

Apostazja coraz bardziej popularna

W Polsce w ostatnim czasie, coraz więcej osób szuka informacji o tej procedurze i decyduje się na wystąpienie z Kościoła. Jak podaje serwis internetowy polskatimes.pl, w ciągu ostatnich tygodni liczba wyszukiwań hasła „apostazja” w przeglądarce Google wzrosła aż o 400%. W mediach społecznościowych powstaje coraz więcej grup zajmujących się procedurą odejścia z Kościoła. Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje.

Jakie są przyczyny apostazji?

Wzrost zainteresowania formalnym wystąpieniem z Kościoła obserwuje się w chwilach napięć na tle religijnym, światopoglądowym, obyczajowym, czy politycznym. W ostatnich dniach jest to silnie związane z protestami dotyczącymi zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w Polsce.

Osoby, które chcą dokonać apostazji, nie zgadzają się z nadmierną ingerencją Kościoła w życie polityczne, dogmatami głoszonymi przez duchownych, dotyczącymi między innymi aborcji, mniejszości społecznych. Wciąż nierozwiązanym problemem pedofilii, skandalami i zgorszeniami w Kościele. Jak podają statystyki, aż połowa młodych Polaków, do 30 roku życia, negatywnie ocenia Kościół.

Zdjęcie Coraz więcej osób odchodzi z Kościoła. Dowiedz się, na czym polega apostazja #2

Jak wygląda procedura apostazji?

Jeśli chcesz dokonać apostazji musisz być osobą pełnoletnią i złożyć pisemne oświadczenie woli, osobiście na plebanii. Podczas spotkania z proboszczem, ma on obowiązek spróbować odwieść daną osobę od aktu apostazji. Na spotkaniu należy wylegitymować się dowodem osobistym, przekazać odpis aktu chrztu i oświadczenie woli, w którym opisane są powody decyzji.

Należy przygotować trzy kopie deklaracji odstąpienia, zawierające dane personalne, datę, parafię chrztu oraz świadomą i dobrowolną decyzje o wystąpieniu z kościoła. Jedna kopia jest dla apostaty, jedna dla proboszcza a jedna zostaje wysłana do kurii. Kuria poleca parafii chrztu dokonać wpisu o wystąpieniu w Księdze Chrztu. W akcie chrztu od teraz znajduje się informacja o wystąpieniu z kościoła i stanowi tego potwierdzenie.

Jakie są skutki apostazji?

Na skutek wystąpienia z kościoła zostaje na nas nałożona automatycznie kara ekskomuniki, jesteśmy pozbawieni dostępu do sakramentów (ślubu, pogrzebu) oraz sprawowania funkcji w kościele (chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka zawarcia małżeństwa). Mamy też zakaz przynależności do publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji kościelnych.