Obowiązkowa antykoncepcja w Holandii! Kogo będzie dotyczyła?

Patrycja

Newsy

13.11.2020 14:55

Obowiązkowa antykoncepcja w Holandii! Kogo będzie dotyczyła?

Do holenderskiego parlamentu trafiła propozycja ustawy, która wymuszałaby na kobietach antykoncepcję. Pomysłodawcy przekonują, że jest ona podyktowana dobrem dzieci, nie chodzi, bowiem o wszystkie kobiety. Obowiązek antykoncepcji dotyczyłby tylko konkretnej grupy.

Zdjęcie Obowiązkowa antykoncepcja w Holandii! Kogo będzie dotyczyła? #1

Z raportu „Contraception Atlas” z 2020 roku wynika, że w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, a także w Holandii kobiety mają najlepszy dostęp do antykoncepcji. Dlaczego więc rząd przekonuje, że trzeba zmusić kobiety od antykoncepcji?

Dostęp do antykoncepcji

Polska w raporcie wypada naprawdę słabo na tle pozostałych krajów. Podczas gdy my w Polsce domagamy się, by antykoncepcja była powszechnie dostępna, w Holandii może stać się obowiązkowa. Ustawa zakłada, że nawet jeśli kobiety nie zgodzą się – zostaną do niej zmuszone. Nie chodzi jednak o wszystkie kobiety, a o konkretne przypadki. Pomysłodawcy przekonują, że zależy im tylko i wyłącznie na dobru dzieci i to z uwagi na nie pojawiła się ustawa.

Kogo dotyczy ustawa?

Przymusowa antykoncepcja nie miałaby dotyczyć wszystkich kobiet. Projekt ustawy zakłada, że będzie ona dotyczyła kobiet, które nie są zdolne do odpowiedniego zajmowania się swoimi dziećmi. Szerokie pojęcie zostało doprecyzowane przez inicjatorów projektu. Tłumaczą, że chodzi im o kobiety mające już dzieci i z różnych przyczyn niezajmujące się nimi. Mowa między innymi o kobietach zmagających się z uzależnieniami, cierpiącymi na choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualną, kobiety, którym udowodniono znęcanie się nad dziećmi lub zabójstwo.

Jak to będzie wyglądało?

Decyzję o podaniu kobiecie środka antykoncepcyjnego miałby podejmować sąd. Jeśli nie zdecydowałaby się ona poddać aplikacji dobrowolnie, jej sprawa trafiałaby właśnie tam. Sąd każdą sprawę rozpatrywałby indywidualnie. Obowiązek przyjęcia środka antykoncepcyjnego byłby terminowany, obowiązywałby do czasu, aż kobieta poprawiłaby swoją sytuację życiową. Środki hormonalne zostawałyby podawane w formie zastrzyku albo implantu podskórnego.

Zdjęcie Obowiązkowa antykoncepcja w Holandii! Kogo będzie dotyczyła? #2

Opinie

Cees de Groot, przewodniczący Stałego Komitetu ds. Obowiązkowej Antykoncepcji, który był pomysłodawcą ustawy, argumentuje jej zasadność. „Przykładowo: jeśli dziecko urodzi się z uzależnieniem, będzie musiało się z tym zmagać” – mówi de Groot. Inny ekspert wchodzący w skład komitetu Rene Hoksbergen dodaje: „Jeśli kobiety są w 100% niezdolne do wychowywania dziecka i jeśli istnieje nawet najmniejsza szansa, że dziecko czeka krzywda, to nie powinniśmy na to pozwalać.”

Głos w tej sprawie zabrał także minister zdrowia Hugo de Jonge. Zwrócił uwagę na fakt, że temat ten jest bardzo złożony i delikatny. „Okoliczności, w jakich niektóre dzieci przychodzą na świat, można nazwać wręcz okropnymi. Z tego powodu jestem i zawsze będę adwokatem na rzecz zapobiegania rodzicielstwa w ryzykownych przypadkach. Czasami wskazane jest, aby całkowicie zapobiegać ciąży.”- podkreślił holenderski minister.

Zdjęcie Obowiązkowa antykoncepcja w Holandii! Kogo będzie dotyczyła? #3

Jak projekt został przyjęty przez opozycje?

„Należy być bardzo ostrożnym w kwestii nakładania obowiązkowej opieki. Jednak z drugiej strony ochrona dziecka też jest ważna. Rozumiem oba poglądy i rozmawiałem z wystarczającą liczbą specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, aby wiedzieć, że jest to problem. Być może będziemy musieli zwrócić się do Rady Zdrowia o poradę w tej kwestii” – skomentował z rezerwą członek parlamentu Maarten Hijink.

A co Wy myślicie o takim projekcie?