Idziesz z dzieckiem na rower? Musisz zawsze o tym pamiętać!

Katarzyna

Zdrowie

11.06.2020 17:25

Idziesz z dzieckiem na rower? Musisz zawsze o tym pamiętać!

Wiosna w pełni, rząd znosi część obostrzeń, a pogoda dopisuje. Mamy więc teraz najlepszy czas, aby wyjść z domu i spędzić go na łonie natury. Każda aktywność fizyczna jest punktowana, po tak długim przebywaniu w domu. Można wyjść na spacer, rolki czy rower. W tej ostatniej opcji należy jednak pamiętać, aby odpowiednio się do jazdy rowerem przygotować, szczególnie jeśli chodzi o dzieci.

Zdjęcie Idziesz z dzieckiem na rower? Musisz zawsze o tym pamiętać! #1

Znajomość przepisów

Bardzo ważne jest, aby rodzice znali przepisy ruchu drogowego i uczyli dzieci, jak należy się zachowywać i poruszać na drodze. Przepisy te „dzielą” dzieci na te do 7 oraz od 10 roku życia. Każda z tych grup ma odmienne nakazy i prawa. Zawsze należy jednak pamiętać, aby dzieci jeździły w kaskach lub w ochraniaczach, jeśli mają problemy z utrzymaniem równowagi.

do 7 lat

Według Kodeksu Ruchu Drogowego osoba, która nie ukończyła 7 lat, jest traktowana jak pieszy. W tym wypadku dziecko może poruszać się po chodniku. Jednak zawsze musi się wtedy znajdować pod opieką dorosłego lub opiekuna, który skończył 10 lat. Taki opiekun musi mieć kartę rowerową lub prawo jazdy. Opiekunowie nie muszą jechać wtedy rowerem, tylko mogą spokojnie iść piechotą. Dziecko, które ma ukończone 7 lat, ale nie 10 nadal jest traktowane jako pieszy i musi mieć przy sobie opiekuna. Nie stosowanie się do tych przepisów, może zaowocować karą grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

od 10 lat:

Zdjęcie Idziesz z dzieckiem na rower? Musisz zawsze o tym pamiętać! #2

Dziecko, które ukończyło 10 rok życia i ma kartę rowerową może jeździć już po drodze. Jeśli dziecko nie będzie przy sobie posiadało tego dokumentu, to karę grzywny zapłacą jego rodzice. Kara może wynieść nawet 5 tysięcy złotych i dodatkowo może zostać wytoczona sprawa, która zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Dzieci, które ukończyły 15 lat oraz ich rowery muszą być wyposażone w elementy odblaskowe. Zasada ta dotyczy dzieci, które poruszają się od zmierzchu do świtu poza terenem zabudowanym bez opiekuna.