Głosowanie korespondencyjne. Jak będzie wyglądać?

Agnieszka

Newsy

04.06.2020 14:31

Głosowanie korespondencyjne. Jak będzie wyglądać?

Wybory prezydenckie ze względu na pandemię koronawirusa zostały przesunięte na późniejszy termin. Konkretna data wyborów prezydenckich w tym roku to 28 czerwca. Dodatkowo odbędą się one metodą mieszaną - będzie można głosować w lokalach wyborach, bądź korespondencyjnie! Zapoznajcie się z zasadami głosowania korespondencyjnego.

Zdjęcie Głosowanie korespondencyjne. Jak będzie wyglądać? #1

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w swoim przemówieniu wyraziła nadzieję, że tegoroczne wybory będą uczciwe. Jak również dodała:

"żebyśmy 28 czerwca mogli zagłosować i wybrać prezydenta, być może w I turze, jeśli nie-to za dwa tygodnie po 28 czerwca odbędzie się II tura"

Znany jest już również projekt Ministra Infrastruktury na temat wyborów korespondencyjnych. Jest to główna zmiana, która została wprowadzona do dotychczasowych zasad głosowania. Jak w takim razie ma wyglądać głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich? Zobaczcie!

Zapoznajcie się z nowymi przepisami!

1. Chęć głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić najpóźniej 12 dni przed głosowaniem, czyli do 16 czerwca. Zgłaszamy to do urzędu gminy, w której spisie wyborców się znajdujemy. Dodatkowo możemy to zrobić na trzy sposoby: ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

2. Jeżeli jesteśmy w tym czasie na kwarantannie, bądź w izolacji możemy zgłosić chęć brania udziału w wyborach korespondencyjnych do dwóch dni przed ich rozpoczęciem.

3. Wyborca, który złożył chęć pisemnego głosowania, musi dostać pakiet nie później niż 5 dni przed wyborami-zostanie dostarczony przez dwóch pracowników Poczty.

4. Pakiet zostanie umieszczony pod naszymi drzwiami i mamy 3 minuty na jego odebranie. Jeżeli tego nie zrobimy, znajdziemy w swojej skrzynce awizo.

Zdjęcie Głosowanie korespondencyjne. Jak będzie wyglądać? #2

5. Osoby odbierające pakiet i będące na kwarantannie mogą go uzupełnić od razu i mają na to 10 minut. Jeżeli ktoś nie chce od razu zagłosować, musi sam poradzić sobie z dostarczeniem karty.

6. Każda z osób głosujących korespondencyjnie może sama dostarczyć pakiet, do 2 dni przed głosowaniem i tylko pokwitować jego odbiór po dostarczeniu.

7. Do 15 czerwca muszą zgłosić chęć głosowania osoby przebywające za granicą.

Zgłoszenie się do wyborów korespondencyjnych musi zawierać: nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres, pod który ma być dostarczona karta wyborcza oraz numer telefonu i adres e-mail.