Zwolnienie z pracy przez koronawirusa. Kiedy szef może rozwiązać umowę?

Patrycja

Newsy

07.04.2020 13:23

Zwolnienie z pracy przez koronawirusa. Kiedy szef może rozwiązać umowę?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu Polaków zostało zwolnionych z pracy, a kolejne tysiące osób są zagrożone jej utratą. Prognozy mówią o redukcji nawet 2 milionów miejsc pracy! W firmach drastycznie spadają obroty, wiele z nich zawiesiło działalność i stoi na krawędzi bankructwa.

Dowiedz się, czy możesz zostać zwolniony z pracy przez epidemię i kiedy firma, może rozwiązać z Tobą umowę.

Zdjęcie Zwolnienie z pracy przez koronawirusa. Kiedy szef może rozwiązać umowę? #1

Umowa na czas określony

Przedsiębiorcy szukając sposobów na oszczędności i przetrwanie, przeprowadzają zwolnienia pracowników. Osoby zatrudnione na czas określony, mogą zostać zwolnione ze względu na złą sytuację w firmie, spowodowaną koronawirusem, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracodawca może zwolnić pracownika i nie musi uzasadniać wręczenia wypowiedzenia.

Zdjęcie Zwolnienie z pracy przez koronawirusa. Kiedy szef może rozwiązać umowę? #2

Umowa na czas nieokreślony

Osoby zatrudnione na czas nieokreślony, mogą zostać zwolnione, gdy pracodawca zlikwiduje poszczególne stanowiska pracy, decydując się na zmniejszenie zatrudnienia, z powodu załamania wywołanego pandemią. Gdy obroty firmy spadają, pracodawcy mogą również przeprowadzić zwolnienia grupowe (w firmach zatrudniających powyżej 20 osób).

Umowa zlecenie i o dzieło

Także osoby pracujące na umowy zlecenie mogą zostać zwolnione w trybie natychmiastowym, z zachowaniem wynagrodzenia za wykonaną już pracę. Zatem jeśli pandemia koronawirusa wpływa na mniejszą ilość pracy, zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowy pracownikom.

Podobnie sprawa ma się z osobami wykonującymi pracę, na umowie o dzieło. Zleceniodawca może od niej odstąpić, w każdym momencie, przy zachowaniu wynagrodzenia za pracę już wykonaną.

Zdjęcie Zwolnienie z pracy przez koronawirusa. Kiedy szef może rozwiązać umowę? #3

Porozumienie stron niekorzystne dla pracownika

Obecnie wielu pracodawców proponuje rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W takim przypadku zwolniony pracownik, przez okres 6 miesięcy nie będzie mógł pobierać zasiłku dla bezrobotnych. Zatem rozwiązanie to w aktualnej sytuacji, nie jest korzystne dla pracowników.

Zdjęcie Zwolnienie z pracy przez koronawirusa. Kiedy szef może rozwiązać umowę? #4

Jeśli w wyniku pandemii koronawirusa, zostałeś zwolniony, pamiętaj, że przysługuje Ci wypłata wynagrodzenia za wykonaną już pracę oraz za okres wypowiedzenia. W firmach zatrudniających powyżej 20 osób i w przypadku zwolnień grupowych, pracownikom przysługuje także odprawa pieniężna.