Egzamin ósmoklasisty i matury niemożliwe do przeprowadzenia w terminie

Egzamin ósmoklasisty i matury niemożliwe do przeprowadzenia w terminie

Zbliżają się egzaminy ósmoklasistów i matury, jednak ze względu na aktualny stan zagrożenia i rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa, coraz wyraźniej widać, że przeprowadzenie ich w terminie, będzie niemożliwe do zrealizowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz liczne organizacje zabierają głos w sprawie zmiany terminów lub całkowitego odwołania egzaminów.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty i matury niemożliwe do przeprowadzenia w terminie #1

Termin egzaminów nierealny

Egzaminy ósmoklasistów i matury, według harmonogramu, mają się odbyć w kwietniu i mają. Jednak z uwagi na pandemię Covid-19, ich realizacja w terminie i obecnej formie, nie wydaje się możliwa, ani realna.

Szkoły wciąż zamknięte

Szkoły pozostaną zamknięte do 10 kwietnia, jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuację, termin ten może ulec zmianie, a placówki dydaktyczne będą funkcjonowały zdalnie, przez znacznie dłuższy okres. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów w zaplanowanym terminie, wiązałoby się z zagrożeniem zdrowia i życia uczniów oraz nauczycieli. Zmiana terminu lub całkowite odwołanie egzaminów pisemnych, wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty i matury niemożliwe do przeprowadzenia w terminie #2

Matura Międzynarodowa odwołana

Przypomnijmy, że tegoroczna matura międzynarodowa, która miała się odbyć w dniach 30 kwietnia -22 maja została odwołana. Uczniowie przystępujący do niej, otrzymają oceny z poszczególnych przedmiotów, na podstawie dotychczasowych szkolnych osiągnięć.

Uczniowie i rodzice zaniepokojeni

Tysiące uczniów i ich rodziców czeka na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej. W szkołach kontynuowana jest nauka zdalna, uczniowie muszą przygotowywać się do egzaminów samodzielnie, aczkolwiek ze względu na różną sytuację życiową, nie zawsze mają jednakowy dostęp do edukacji. Ósmoklasiści i maturzyści wciąż nie wiedzą, co ich czeka.zestresowani nadchodzącymi egzaminami, dodatkowo odczuwają lęk i niepokój związany z pandemią koronawirusa.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty i matury niemożliwe do przeprowadzenia w terminie #3

Apel do Ministerstwa

Wiele organizacji zwróciło się z apelem o zmianę terminu lub odwołanie egzaminów, a uczniowie i rodzice zbierają podpisy od petycją skierowaną do Ministra. Wszyscy z niecierpliwością czekają na decyzję MEN w sprawie tegorocznych egzaminów ósmoklasistów i matur.

Patrycja

Polecane