Trzynasta emerytura w kwietniu. Komu się należy?

Trzynasta emerytura w kwietniu. Komu się należy?

Już w kwietniu zostaną wypłacone 13. emerytury. 9,8 mln emerytów i rencistów otrzyma dodatkowe świadczenie w kwocie ok. 1000 zł. Łącznie trafi do nich prawie 12 mld złotych. Sprawdź, kto może otrzymać trzynastą emeryturę i czy Tobie też się należy?

Zdjęcie Trzynasta emerytura w kwietniu. Komu się należy? #1

Ile wyniesie trzynastka?

Wraz z kwietniowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto, czyli 981 zł netto. Jednak nie wszyscy uprawnieni otrzymają pełną kwotę. W przypadku renty rodzinnej, emerytura będzie po równo podzielona pomiędzy uprawnionych. Każdy otrzyma wtedy mniejszą kwotę. Jeśli wśród osób pobierających rentę rodzinną, jest osoba, która otrzymuje rentę socjalną, to wtedy świadczenie zostanie podzielone pomiędzy pozostałe osoby, a rencista socjalny otrzyma pełną kwotę trzynastki.

Komu przysługuje 13. emerytura?

Ustawa stanowi, że do pobierania 13. emerytury są uprawnieni: emeryci i renciście ZUS, KRUS, systemów mundurowych, inwalidzi wojenni i wojskowi, a także osoby pobierające: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty rodzinne, renty socjalne, emerytury matczyne, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zdjęcie Trzynasta emerytura w kwietniu. Komu się należy? #2

Kto nie dostanie 13. emerytury?

Emerytury nie dostaną emeryci i renciści, którzy na 31 marca 2020 mają zawieszone prawa do emerytur i rent. Może wynikać to z powodu, że wciąż pracują u tego samego pracodawcy, bez rozwiązania umowy o pracę, a złożyli wniosek o emeryturę oraz, gdy pobierają emeryturę pomostową lub rentę, jednocześnie dorabiając i przekroczyli limit zarobków.

Dodatkowego świadczenia nie dostaną również rodziny osób, które miały prawo do emerytury lub renty, ale zmarły przed jej otrzymaniem. Także tym, którym z dniem 31 marca kończy się prawo do pobierania wcześniejszej emerytury lub renty, nie otrzymają świadczenia.

Dwa warunki do spełnienia

Zatem, aby otrzymać trzynastą emeryturę należy spełnić następujące warunki: mieć prawo do emerytury lub renty do 31 marca, i świadczenia te otrzymywać także w kwietniu.

Zdjęcie Trzynasta emerytura w kwietniu. Komu się należy? #3

Świadczenie to jest przyznawane z urzędu, nie jest konieczne składanie żadnych dodatkowych wniosków. Emerytalna trzynastka zostanie wypłacona, wraz z kwietniowymi świadczeniami.

Patrycja

Polecane