Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Kto może się o niego starać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Kto może się o niego starać?

Z powodu przedłużenia zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, rodzicom będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zdjęcie Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców #1

Kto może go otrzymać?

Będą mogli z niego skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci poniżej 8 roku życia, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Osoby, które wykorzystały już dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres.

Zdjęcie Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców #2

Jak wnioskować o zasiłek?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej ZUS-u: Z-15A i świadczenie o zamknięciu placówki. Oświadczenie można złożyć przez Internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Następnie wniosek trzeba złożyć do pracodawcy lub zleceniodawcy, który przekazuje go do ZUS-u.

Zdjęcie Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców #3

Uwaga!

O zasiłek może wystąpić tylko jeden z rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, jednak w ramach limitu 14 dni, opieką można się podzielić.

Pamiętajcie, że bez złożenia oświadczenia, wypłata świadczenia nie będzie możliwa!

Patrycja

Polecane