W dobie walki z wirusami sprawdź czy Twoje leki obniżają odporność!

Patrycja
Zdrowie
20.03.2020 19:13
W dobie walki z wirusami sprawdź czy Twoje leki obniżają odporność!

Na początku marca Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zaznaczyło, że osoby, które są w trakcie leczenia immunosupresyjnego są bardziej podatne na zakażenia wirusowe układu oddechowego, w tym zakażenie koronawirusem, niż osoby zdrowe. Pacjentom zalecono monitorowane swojego stanu zdrowia i kontakt w razie jakichkolwiek oznak kaszlu, duszności czy gorączki.

Zdjęcie W dobie walki z wirusami sprawdź czy Twoje leki obniżają odporność! #1

Jednak zwiększoną podatność na infekcje wykazują nie tylko pacjenci reumatologiczni. Ryzyko jest większe dla wszystkich pacjentów przyjmujących leki zmniejszające odporność. Najgroźniejsze są dla nich przewlekłe zakażenia wirusowe powodujące uszkodzenia narządów.

Leki immunosupresyjne to leki, które prowadzą do obniżenia odporności. Są one stosowane wtedy, gdy nasz układ immunologiczny atakuje własny organizm. Immunosupresja stosowana jest, więc w walce z chorobami autoimmunologicznymi takimi jak np. atopowe zapalenie skóry, stwardnienie rozsiane, toczeń, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, pęcherzyca. Leki immunosupresyjne stosuje się także przy chorobach alergicznych i autoagresyjnych.

  • W grupie leków immunosupresyjnych znajdziemy te stosowane w reumatologii jak metotreksat, rituksimab, azatiopryna, leflunomid, etanercept, golimumab i infliksimab.
  • Odporność obniżają także leki podawane po przeszczepach np. mykofenolan mofetylu stosowany w terapii skojarzonej z cyklosporyną i glikokortykosteroidami.
  • Glikokortykosteroidowe leki stosowane w różnych formach w leczeniu astmy oskrzelowej, choroby Leśniewskiego-Crohna, niedokrwistości hemolitycznej, zespole Sjorgena, atopowego zapalenia skóry, tocznia rumieniowatego, łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i wstrząsu anafilaktycznego.
  • Odporność obniżają nie tylko glikokortykosteroidy, ale także omalizumab, przyjmowany przez osoby z ciężką postacią astmy oskrzelowej.
  • Aktywność immunosupresyjną wykazuje także adalimumab stosowany w chorobie Leśniewskiego-Crohna oraz leki onkologiczne takie jak pembrolizumab, ipilimumab, niwolumab i cetuksymab.

Zdjęcie W dobie walki z wirusami sprawdź czy Twoje leki obniżają odporność! #2

U pacjentów stosujących powyższe leki ryzyko wystąpienia zakażeń wirusowych jest większe. Pamiętajmy jednak, że odporność obniżają także antybiotyki, stres, używki takie jak kawa, papierosy i alkohol, brak aktywności fizycznej, złe odżywianie i rezygnacja ze szczepień ochronnych.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną