Kiedy ksiądz może zablokować ślub? Zmiany od 2020 roku!

Kiedy ksiądz może zablokować ślub? Zmiany od 2020 roku!

W obecnych czasach dostrzegamy tendencję spadkową, jeśli chodzi o legalizację związków. Narzeczeni lub pary coraz rzadziej decydują się na zawarcie związku małżeńskiego przed ołtarzem. Coraz więcej par żyje bez ślubu lub zawiera tylko związek cywilny. Dzieje się tak, ponieważ sporo młodych ludzi rezygnuje z uczestniczeniu w życiu religijnym, a zawarcie związku małżeńskiego staje się coraz bardziej skomplikowane.

Zdjęcie Kiedy ksiądz może zablokować ślub? Zmiany od 2020 roku! #1

W związku z tym tradycja zawarcia małżeństwa przed Bogiem zaczyna powoli wymierać. Za niedługo młode pary będą się musiały przygotować na dodatkowe przeszkody, jakie będą musieli pokonać, aby powiedzieć sobie sakramentalne „tak”. Zmiany te będą miały moc prawną od 1 czerwca 2020 roku.

Wywiad szczegółowy

Od roku 2020 zawarcie sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim będzie wiązało się z dodatkowymi trudnościami. Wszystko przez nowy dekret jaki został przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski. Zgodnie z nowymi postanowieniami duszpasterze będą zobligowani do przeprowadzania rozmów z narzeczonymi. Wywiady te będą się odbywały z każdym z osobna oraz wspólnie. Od połowy roku same pytania jak i forma ich zadawania będzie już sformalizowana. Przyszli małżonkowie powinni unikać lakonicznych odpowiedzi „tak” lub „nie” i wypowiadać się bardziej rozwiąźle. Księża natomiast będą musieli wszystkie odpowiedzi zawrzeć w szczegółowym protokole.

Czy ksiądz może zablokować ślub?

Jak się okazuje w szczególnych przypadkach ksiądz będzie mógł nie douścić narzeczonych do sakramentu ślubu. Takim niecodziennym przypadkiem może być na przykład impotencja partnera. W dekrecie można na ten temat przeczytać taką adnotację - „Niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby, które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. W wypadku wątpliwości co do istnienia przeszkody nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa. Pytania dotyczące tej przeszkody należy stawiać każdej ze stron bardzo dyskretnie, z właściwą delikatnością i szacunkiem.”

Zdjęcie Kiedy ksiądz może zablokować ślub? Zmiany od 2020 roku! #2

Dzieci? Zdecydowanie

Zgody na zawarcie małżeństwa mogą nie otrzymać również pary, które nie będą chciały mieć w przyszłości dzieci oraz które już na początku rozważają późniejsze życie w separacji. Ksiądz może również nie dopuścić do ślubu par, które są mieszane, czyli jedna z osób jest nieochrzczonym katolikiem. Gdy osoba po zmianie płci będzie chciała wziąć ślub ze swoją drugą połówką również może uzyskać odpowiedz negatywną.

Ślub tylko w kościele parafialnym

Zmiany dotyczą również miejsca, w którym będzie można zawrzeć sakrament . Ślub może odbyć się tylko w kościele w parafii, z której pochodzi jeden z przyszłych małżonków. Dekret na ten temat wypowiada się następująco – „Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca”.

Katarzyna

true

Polecane