Bezrobotni żyją krócej? Wysokość zarobków przekłada się na długość życia!

Bezrobotni żyją krócej? Wysokość zarobków przekłada się na długość życia!

Instytut Badań Demograficznych w Rostocku przeprowadził kalkulację dotyczącą wpływu miejsca zamieszkania, wykształcenia i ubóstwa na długość życia. Czy te czynniki mogą zmniejszać lub zwiększać ryzyko śmierci? Niskie zarobki wpływają na skracanie się naszego życia?

Zdjęcie Bezrobotni żyją krócej !!! Wysokość zarobków przekłada się na długość życia! #1

W ocenie Instytutu Maxa Plancka w Rostocku ubóstwo, bezrobocie i niskie zarobki mogą skracać życie o nawet 150 % w ciągu roku. Bieda, słabe wykształcenie, niska płaca, idą w parze z długością życia znacznie niższą niż oczekiwana. Ryzyko śmierci mężczyzn w wieku od 30 do 59 lat należący do jednej piątej najgorzej zarabiającej grupy społecznej jest o 150 procent wyższe niż mężczyzn z tej samej grupy wiekowej należących do jednej piątej ludzi o najwyższych zarobkach.

Co ciekawe u kobiet nie obserwuje się podobnych efektów różnic w dochodach. Jeśli występują to nie obejmują tak dużego zakresu, jak u mężczyzn. W ich przypadku to praca i wykształcenie decydują o mniejszym lub większym ryzyku nagłej śmierci, a nie wysokość wypłaty.

Dotąd nie badano tak szeroko zależności między bezrobociem, ubóstwem a długością życia. Niedostateczne dane nie pozwalały na to jednak obecne analizy przygotowane przez naukowców z Rostocku są wiarygodne.

Ryzyko śmierci podnoszą w grupie osób niepracujących i niewykształconych takie czynniki jest dostęp do opieki medycznej, gorsza dieta, większa podatność na nałogi. Osoby bezrobotne gorzej się odżywiają pod względem jakościowym, palą więcej tytoniu, a do tego pozycja w społeczeństwie jest dla nich dużym obciążeniem psychicznym.

Zdjęcie Bezrobotni żyją krócej !!! Wysokość zarobków przekłada się na długość życia! #2

Posiadanie pracy jest bardzo ważne, nawet jeśli ta nie jest dla nas mocno atrakcyjna. Aktywność zawodowa i przebywanie wśród ludzi sprawia bowiem, że podnosimy poziom swojej wiedzy każdego dnia.

Patrycja

Polecane