Wyjeżdżasz za granicę na dłużej? Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że masz OBOWIĄZEK TO ZGŁOSIĆ!

Elżbieta

Newsy

07.08.2019 20:02

Wyjeżdżasz za granicę na dłużej? Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że masz OBOWIĄZEK TO ZGŁOSIĆ!

Wyjazd za granicę wiąże się z wieloma obowiązkami i przygotowaniami. Pamiętaj o zgłoszeniu wyjazdu do urzędu.

Zdjęcie Pamiętaj, żeby zgłosić wyjazd za granicę. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o obowiązku #1

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o obowiązku zgłoszenia zagranicznego wyjazdu, który potrwa dłużej niż pół roku. O tym obowiązku informuje Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności -Dz.U.2019.0.1397

Ostateczny termin, jaki mamy na zgłoszenie to dzień wyjazdu, jednak im wcześniej, tym lepiej.

Jak zgłosić wyjazd?

Bardzo łatwo, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Można zrobić to przez Internet. W tym celu jednak musimy mieć założony profil zaufany. Wniosek składa się szybko i łatwo. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreśla, że to spore ułatwienie. Wyjazd za granicę wiąże ze sobą i tak bardzo dużo formalności i załatwiania, dlatego Państwo stara się ograniczyć nasze wizyty w Urzędach.

Profil zaufany

Po wejściu w profil zaufany, przechodzimy na zakładkę „Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczpospolitej Polski. Wszystko jest bezpłatne, a wniosek jest przyjęty natychmiastowo. Nie musimy już się niczym martwić ani czekać na potwierdzenia mailowe. Można wyjeżdżać.

Ironiczny komentarz

Rządowy komunikat pozwolił sobie skomentować były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na swoim Twitterowym profilu opublikował post:

A po powrocie paszport oddać czy jeszcze można zatrzymać?”

Ironizujący komentarz nawiązuje do czasów PRL, kiedy to nie można było trzymać paszportu w domu. Dokumenty były przechowywane na komisariatach i wydawane na czas podróży.

Treść ustawy:

„1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:
1) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28formy i tryb dokonania zameldowania ust. 1, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.”