Przebywasz na zwolnieniu lekarskim? Kiedy i kto może Cię sprawdzić?

Przebywasz na zwolnieniu lekarskim? Kiedy i kto może Cię sprawdzić?

Odkąd istnieje możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, urzędnicy częściej wykrywają ich nieprawidłowości. Kiedy mogą podważyć zwolnienie lekarskie i nas skontrolować?

Zdjęcie Przebywasz zwolnieniu lekarskim? Kiedy i kto może Cię sprawdzić? #1

Zmiany w wystawianiu zwolnień

Wprowadzone zmiany w wystawianiu L4, mają na celu zmniejszenie ich nadużywania. System zwiększy skuteczność przeprowadzanych kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W momencie wystawiania papierowego L4, pracownik miał 7 dni na jego dostarczenie, co wykluczało kontrolę takiej osoby, szczególnie w przypadku zwolnień krótkotrwałych. Teraz zwolnienie dostarczane jest do pracodawcy w dzień jego wystawienia, co daje czas na przeprowadzenie kontroli.

Zdjęcie Przebywasz zwolnieniu lekarskim? Kiedy i kto może Cię sprawdzić? #2

Metody kontroli

Urzędnicy mają możliwość sprawdzenia czy zwolnienie jest wykorzystywane właściwie i czy chory się leczy oraz czy zostało prawidłowo wystawione (czy chory nie wrócił do zdrowia wcześniej, niż wynika z druku). Urzędnicy przeglądają profile w mediach społecznościowych i sprawdzają aktywność osób „chorych”. Spora część z nich spędza wolny czas, nie na leczeniu i powrocie do zdrowia, ale na podróżach lub imprezach okolicznościowych. Dzięki takim działaniom ZUS zakwestionował już wiele zwolnień i zaoszczędził sporo na wypłacaniu zasiłków chorobowych.

Zdjęcie Przebywasz zwolnieniu lekarskim? Kiedy i kto może Cię sprawdzić? #3

Kto może być kontrolowany

Najwięcej powodów do niepokoju, z tytułu nie do końca legalnych zwolnień lekarskich, mogą mieć osoby zatrudnione w kilku miejscach. Bardzo łatwo jest sprawdzić, czy przebywając na L4, nie podejmują pracy zarobkowej u drugiego pracodawcy. Na częstsze kontrole narażone są też osoby, korzystające zwolnień krótkotrwałych, uzyskujące kolejne zwolnienia od różnych lekarzy, często nieobecne w pracy z powodu choroby lub gdy już wcześniej zostały pozbawione prawa do wynagrodzenia za czas choroby.

Zdjęcie Przebywasz zwolnieniu lekarskim? Kiedy i kto może Cię sprawdzić? #4

Kto kontroluje

Kontrolę pracownika może przeprowadzić także sam pracodawca lub współpracownik, który otrzymał takie upoważnienie. Może on też domagać się, aby to ZUS przeprowadził kontrolę, jeśli ma podejrzenie, że zwolnienie lekarskie nie powinno przysługiwać pracownikowi.

Miejsca pobytu

Zgodnie z nowymi zasadami osoba przebywająca na zwolnieniu ma obowiązek informowania o miejscu swojego pobytu. Musi także podawać ewentualną zmianę adresu pobytu w trakcie niezdolności do wykonywania pracy płatnikowi składek i do ZUS. Niezastanie pracownika podczas kontroli, skutkuje przeprowadzeniem ponownej, w trakcie, której musi on podać przyczynę nieobecności.

Kiedy kontrolują

Należy pamiętać, że pracodawca może skontrolować nas w każdym momencie, bez podawania wcześniej terminu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zainteresowany kontrolą, dopiero w momencie, gdy on przejmuje od pracodawcy wypłatę zasiłku, czyli po 33 dniach naszej niezdolności do pracy. Skutkiem nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego jest utrata prawa do zasiłku i narażenie się na utratę pracy.

Patrycja

Polecane