Ubezpieczasz życie, dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne

Patrycja

Lifestyle

April 8, 2019, 8:32 a.m.

Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne

Ubezpieczając dom czy samochód szukamy najtańszego rozwiązania. Setki wyników w internetowej wyszukiwarce dowodzą temu, że można znaleźć ubezpieczenie tanie i dobre. Jak to jest z tym dobrym i tanim ubezpieczeniem w przypadku, gdy coś się stanie? Bywa różnie. Sprawdźmy więc, jakie kruczki czekają na nas przy wypełnianiu papierów.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #1UBEZPIECZENIE SAMOCHODU


Kradzież samochodu


Kiedy decydujemy się na wykupienie AC, to po to, by czuć się bezpieczniej w przypadku kradzieży samochodu. W niektórych umowach jednak znajduje się zapis informujący nas, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w przypadku kradzieży w rozumieniu kodeksu karnego. W momencie, jeśli auto zostanie nam ukradzione przez osobę, u której auto zostawiliśmy wcześniej dobrowolnie, jest to nie kradzież, a przywłaszczenie. Jeśli więc auto zostawiamy u sąsiada w garażu, a dnia następnego znika on z naszym samochodem, jest to jedynie przywłaszczenie, AC nie zostanie nam wypłacone.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #2

Mini autocasco

Już sama nazwa sugeruje, że nie powinniśmy oczekiwać zbyt wiele po produkcie mini. Zazwyczaj ta minimalna wersja obejmuje wypłatę odszkodowania jedynie w momencie, gdy nasz pojazd ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Może znaleźć się tam również zapis mówiący o tym, że ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży wyposażenia naszego samochodu.

Skutki niedbalstwa


Są sytuacje, w których żaden ubezpieczyciel nie skompensuje nam powstałej szkody. Istnieją zapisy, które uwalniają ubezpieczyciela od odpowiedzialności, jeśli szkody są wynikiem: zamieszek, rażącego niedbalstwa, wykorzystania samochodu do popełnienia przestępstwa, używania samochodu niezgodnie z przeznaczeniem, pozostawienia samochodu w miejscu, którym narażone jest na kradzież. Zwłaszcza zapis o rażącym niedbalstwie, często jest wykorzystywany przez ubezpieczycieli, którzy odmawiają wypłacenia odszkodowania.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #3UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Odnawialna suma

Odnawialna suma ubezpieczenia to zapis pożądany w ubezpieczeniu. Jeśli jest obecny w umowie, oznacza to, że kwota, na którą ubezpieczamy mieszkanie, nie ulega zmniejszeniu, nawet jeśli ubezpieczyciel będzie zmuszony do wypłacenia nam odszkodowania dwa razy, w niewielkim odstępie czasu.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #4

Wyłączenia odpowiedzialności


Warto sprawdzić, jakie sytuacje są wyłączone z polisy. Najczęściej wykorzystywany przez ubezpieczycieli jest zapis o niewypłacaniu odszkodowania w przypadku szkód powstałych w wyniku wad konstrukcyjnych budynku. Jeśli więc w mieszkaniu popękają nam ściany, mieszkamy na 4 piętrze i przecieka nam dach, ubezpieczyciel może taką sytuację zwalić na nieudolność architekta i polisa nie pokryje szkód.

Zalanie mieszkania


Dobra polisa powinna obejmować wypłatę odszkodowania przypadku zalania na kilka różnych sposobów. Nie tylko zalanie w przypadku awarii instalacji, ale także przy pozostawieniu odkręconego kranu, zalania przez sąsiada, powinno być objęte przez naszą polisę.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #5UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE


Sporty ekstremalne


Warto dopasować zakres ubezpieczenia do rodzaju aktywności, jaki będziemy podejmować w trakcie wycieczki. Pozornie mało ekstremalne aktywności, przez ubezpieczyciela mogą być postrzegane zupełnie inaczej. Czasami niewymagająca wysiłku wycieczka w góry, czy przejażdżka skuterem wodnym, może nie być objęta podstawowym ubezpieczaniem.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #6


Kwota ubezpieczenia


W kwocie ubezpieczenia musi zamknąć się nasz rachunek za konsultację z lekarzem, pobyt w szpitalu i transport do niego. Są to usługi, które do tanich nie należą i bardzo często kwota ubezpieczenia na 10 tys. euro jest niewystarczająca. Naprawdę bezpiecznie możemy się czuć, jeśli kwota polisy wynosi około 100 tysięcy w przypadku podróży po Europie i ponad 200 tysięcy, jeśli wybieramy się dalej.

OC i NNW


Sprawdźmy, czy poza ubezpieczaniem w przypadku wypadku, polisa pokrywa również szkody powstałe przez nasze niedbalstwo. Do takich szkód może się zaliczać uszkodzenie czyjejś własności, a pokryje je ubezpieczanie OC (od odpowiedzialności cywilnej). Również skrótu NNW powinniśmy wypatrywać w naszej polisie podróżnej, jest to ubezpieczanie od następstw nieszczęśliwych wypadków.UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE


Pies to nie zwierzę


Częstym wyłączeniem z polisy, są szkody wyrządzone przez psa. Pomimo iż zapis obejmuje szkody poczynione przez zwierzęta, to w przypadku psów nie raz trzeba płacić dodatkową składkę.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #7


Franczyza


Sprawdźmy, czy w naszym ubezpieczeniu jest zapis o franczyzie i ile ona wynosi. Jest to granica wysokości szkody, do której ubezpieczyciel nie wypłaca nam odszkodowania, sami musimy ponieść koszty tej szkody. Dopiero przekroczenie tej kwoty gwarantuje nam wypłacenie całej kwoty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie terytorialne


Sprawdźmy, czy ubezpieczanie obejmuje teren ubezpieczonego mienia, danej miejscowości, czy jest to opcja bez ograniczeń. Jeśli ubezpieczamy się na wypadek użytkowania roweru, a polisa obejmuje jedynie teren naszego miasta, to ubezpieczenie nieprzydatne jest nam, gdy często podróżujemy poza jego obręb.

Zdjęcie Ubezpieczasz życie,  dom lub samochód? NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Częste kruczki prawne #8