Podatki 2019 – którym rodzicom NIE PRZYSŁUGUJE ulga na dziecko, a kto może z niej skorzystać?

Agnieszka

Lifestyle

Feb. 22, 2019, 2:48 p.m.

Podatki 2019 – którym rodzicom NIE PRZYSŁUGUJE ulga na dziecko, a kto może z niej skorzystać?

Podatkowa ulga prorodzinna niestety nie jest dla wszystkich, którzy posiadają dzieci. Kto może z niej skorzystać, a komu ona nie przysługuje?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym pod warunkiem, że dziecko z nimi zamieszkuje. Ulgi pozbawieni są więc rodzice, którym odebrano prawa rodzicielskie i opiekunowie prawni, u których dziecko nie zamieszkuje.

Zdjęcie Podatki 2019 – którym rodzicom NIE PRZYSŁUGUJE ulga na dziecko, a kto może z niej skorzystać? #1

Z ulgi na dzieci mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy uzyskują dochody:  • opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),
  • uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Jest jednak wyjątek

Jeśli wyżej wymienieni podatnicy otrzymują jeszcze inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli na przykład: emeryturę, wynagrodzenie za pracę, czy rentę, mogą skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko.

Na jakie dzieci przysługuje ulga?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku poprzednim wychowywali dzieci:

-niepełnoletnie

-otrzymujący rentę lub zasiłek pielęgnacyjny (tutaj wiek dziecka nie ma znaczenia)

-dzieci do 25. roku życia, które się uczą w instytucjach opisanych w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż rzeczpospolita Polska państwie.

Zdjęcie Podatki 2019 – którym rodzicom NIE PRZYSŁUGUJE ulga na dziecko, a kto może z niej skorzystać? #2

Jak oblicza się wysokość ulgi?

W zeznaniu za rok 2018 podatnik może odliczyć:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - jeśli dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.