Pamiętaj o tym jadąc na wakacje za granicę!

Piotr

Poradnik

01.05.2015 23:51

Pamiętaj o tym jadąc na wakacje za granicę!

Przed każdym wyjazdem za granicę pamiętaj aby udać się do lokalnego oddziału NFZ i odebrać Kartę EKUZ czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszystkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w kraju. W przeciwnym wypadku ewentualna choroba może Cię naprawdę DUŻO kosztować! Pamiętaj o tym!