Będziemy płacić mniej za prąd?! Rząd planuje zmiany w energetyce wiatrowej!

Newsy
08.07.2024 21:08
Będziemy płacić mniej za prąd?! Rząd planuje zmiany w energetyce wiatrowej!

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt, który ma znieść zasadę 10H i wprowadzić nowe regulacje dotyczące minimalnej odległości między turbinami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi. Według nowych założeń, ta odległość miałaby wynosić 500 metrów. Projekt ten znalazł się na liście prac legislacyjnych rządu.

Potrzeba nowelizacji ustawy

Rząd dostrzega potrzebę pilnych działań, aby ułatwić i przyspieszyć inwestycje w lądową energetykę wiatrową. Celem jest sprostanie wymaganiom krajowej polityki energetycznej, walka z kryzysem klimatycznym oraz zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej.

W projekcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewidziano zniesienie zasady 10H. Dotychczas zasada ta wymagała, aby odległość między turbinami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi wynosiła co najmniej dziesięciokrotność wysokości turbiny. Nowe przepisy zakładają ustalenie tej minimalnej odległości na poziomie 500 metrów.

Korzyści dla środowiska i społeczeństwa

Zmiany obejmują również ustalenie minimalnych odległości turbin wiatrowych od parków narodowych oraz rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000, które chronią ptaki i nietoperze. Obecnie obowiązująca zasada 10H ma zostać zastąpiona konkretnymi odległościami wyrażonymi w metrach.

Te propozycje mają na celu ułatwienie budowy nowych elektrowni wiatrowych, co pomoże w rozwoju zielonej energii i ochronie środowiska naturalnego.

Założenia nowego projektu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przedstawiło projekt, który ma ułatwić i uprościć inwestycje w elektrownie wiatrowe. Oto najważniejsze zmiany, które mają zostać wprowadzone:

 • zintegrowane Plany Inwestycyjne

Jednym z kluczowych punktów projektu jest wprowadzenie możliwości lokowania elektrowni wiatrowych na podstawie specjalnych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych Zintegrowanymi Planami Inwestycyjnymi. Te plany mają ułatwić proces lokalizacji nowych turbin wiatrowych.

 • ujednolicenie procesów planistycznych

Projekt zakłada także ujednolicenie zasad planowania inwestycji w elektrownie wiatrowe z ogólnymi zasadami planowania przestrzennego. Dzięki temu procesy te mają być bardziej spójne i przejrzyste, co przyczyni się do sprawniejszego realizowania nowych projektów.

Korzyści dla mieszkańców

Ważnym elementem nowego projektu jest usprawnienie mechanizmu, który pozwoli mieszkańcom na korzystanie z energii produkowanej przez lokalne elektrownie wiatrowe. Planowane jest, aby co najmniej 10% mocy wytworzonej przez te elektrownie było dostępne dla zainteresowanych mieszkańców w formie tzw. wirtualnych prosumentów lub poprzez kooperatywy energetyczne. Oznacza to, że lokalne społeczności będą mogły bezpośrednio korzystać z czystej energii, co przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla ich portfeli.

Projekt ten ma być przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2024 roku.

Konsultacje i uzgodnienia

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka ogłosił na mediach społecznościowych, że projekt ustawy znoszącej ograniczenia dla lądowych elektrowni wiatrowych został wpisany do wykazu prac rządu. Teraz czekają go konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe. Jak podkreślił Motyka, połączenie energii z atomu i odnawialnych źródeł energii (OZE) to gwarancja tańszego prądu i czystszego środowiska.

Główne zmiany w projekcie

 1. Zniesienie zasady 10H: Dotychczasowa zasada 10H, wymagająca, aby odległość między turbinami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi wynosiła co najmniej dziesięciokrotność wysokości turbiny, ma zostać zniesiona.
 2. Nowa minimalna odległość: Zostanie wprowadzona nowa minimalna odległość między elektrowniami wiatrowymi a zabudową mieszkaniową na poziomie 500 metrów.
 3. Energia dla mieszkańców: Projekt zakłada również usprawnienie mechanizmu, który pozwoli mieszkańcom korzystać z 10% mocy elektrowni wiatrowych w formie wirtualnych prosumentów lub poprzez kooperatywy energetyczne.

Przyszłość energetyki w Polsce

Dzięki planowanym zmianom, proces budowy elektrowni wiatrowych ma być prostszy i szybszy. Mieszkańcy będą mogli bezpośrednio korzystać z tańszej i ekologicznej energii wytwarzanej przez lokalne wiatraki. To kolejny krok w kierunku zrównoważonej i przyjaznej środowisku przyszłości, która przyniesie korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Kluczowe Punkty
 • Zniesienie zasady 10H i wprowadzenie minimalnej odległości 500 metrów między turbinami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi
 • Ułatwienie i przyspieszenie inwestycji w lądową energetykę wiatrową
 • Nowe przepisy dotyczące odległości turbin od parków narodowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000
 • Wprowadzenie Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych do planowania lokalizacji turbin wiatrowych
 • Ujednolicenie procesów planistycznych z ogólnymi zasadami planowania przestrzennego
 • Umożliwienie mieszkańcom korzystania z 10% mocy wytworzonej przez lokalne elektrownie wiatrowe
 • Konsultacje i uzgodnienia projektu ustawy przez rząd
 • Zakładana data przyjęcia projektu przez rząd: trzeci kwartał 2024 roku
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną